Spółka Restrukturyzacji Kopalń wypłaci pracownikom jednorazową premię. Podpisano porozumienie

Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bogdanka, Tauron, a teraz… Spółka Restrukturyzacji Kopalń. W SRK podpisano porozumienie, które gwarantuje pracownikom wypłacenie jednorazowej premii finansowej. To efekt postulatów związkowców, którzy zażądali dodatkowych pieniędzy dla osób pracujących pod ziemią i na powierzchni.

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w SRK i po przeprowadzonych rozmowach zgodził się na postulaty zaproponowane przez stronę społeczną. Dokument dotyczy wypłacenia wszystkim zatrudnionym na dzień 30 czerwca 2022 r., objętym Zakładowym Układem Zbiorowym dla Pracowników SRK, jednorazowej kwoty w wysokości 6,4 tys. zł brutto – dla pracowników dołowych oraz 4 tys. brutto – dla pracowników powierzchni. Jak podają przedstawiciele SRK, odpowiada to wielkości rekompensat wypłaconych pracownikom Polskiej Grupy Górniczej.  

„Z porozumienia wyłączone są osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, górniczych, urlopach dla pracowników mechanicznej przeróbki węgla oraz zatrudnieni na okres próbny. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymali kwotę proporcjonalna do czasu pracy, wynikającego z ich umów”, podaje Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK.

Spółka informuje, że przelewy już zostały wysłane, więc pieniądze powinny trafić na konta pracowników. Zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami, dodatkowo ustalono także, że od 1 sierpnia 2022 r. podwyższona zostaje wartość posiłków regeneracyjnych. Przed związkowcami i zarządem SRK jeszcze rozmowy zaplanowane na grudzień tego roku, które mają dotyczyć wartości 1 tony węgla deputatowego dla pracowników spółki.  „Porozumienie, łagodzące wpływ inflacji na siłę nabywczą wynagrodzeń, wypracowano w trakcie konstruktywnych negocjacji rozpoczętych w połowie lipca 2022 r.  Pokazuje ono jak spokojnie osiągać rezultaty, możliwe do zaakceptowania tak przez stronę społeczną jak też przez pracodawców”, podaje SRK.

Przypomnijmy, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest kolejną firmą, która zdecydowała się na wypłacenie pracownikom nagród finansowych. Wcześniej na premie lub podwyżki zdecydowały się między innymi Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Bogdanka czy Węglokoks Kraj.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.