Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo naszych czytelników to dla nas bardzo ważna sprawa.

Nasza politykę prywatności została stworzona, aby wyjaśnić wszystkim odbiorcom naszych serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i usług to jakie dane zbieramy i jak je przetwarzamy. Załączamy tutaj także informacje na temat plików cookies, zbieranych danych i ich wykorzystania.

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych jest Stian Media sp. z o.o., prowadzący działalność pod adresem: ul. Pawła Stalmacha 17, Katowice 40-058, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem Sebastian.Pyplacz@StianMedia.pl. Zwany dalej Administratorem.

Dane zbieramy w serwisach internetowych pod domenami oraz subdomenami: SlaskaOpinia.pl. Zwanymi dalej Serwisami.

Dane zbieramy w aplikacjach mobilnych. Zwanymi dalej Aplikacjami.

Dane zbieramy przy realizacji usług offline. Zwanymi dalej Usługami.

Korzystamy z usług internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców: Google Analytics, Google AdSense, YouTube, Facebook i Twitter. Świadczą oni usługi analityczne, pośredniczą w sprzedaży powierzchni reklamowych i publikacji treści w mediach społecznościowych. Zwanymi dalej Usługami partnerów.

Osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów, Aplikacji i Usług. Zwana dalej Użytkownikiem.

Elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów i Aplikacji. Zwane dalej Urządzeniem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zwane dalej RODO.

Dane tekstowe (tzn. ciasteczka) gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika. Zwane dalej Cookies.

Twoje prawa

Każdy Użytkownik korzystających z naszych Serwisów, Aplikacji i Usług posiada: prawo do uzyskania kopii swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych i prawo do przenoszenia danych.

Okres przetrzymywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Polityka Cookies

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu. Zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników 
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Usług partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w Polityce Prywatności w Informacjach ogólnych.
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Administrator oraz Usługi partnerów wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Administrator oraz Usługi partnerów wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Wprowadzanie zmian w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.