Relacje

Młodzi rozmawiali o elektromobilności.

W ramach kolejnej debaty oksfordzkiej o klimacie organizowanej przez stowarzyszenie BoMiasto na rzeczowe argumenty spierali się uczniowe III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza...