Ochrona przyrody nie jest przeszkodą w rozwoju, ale jego dźwignią

Las Bawarski jest przykładem, jak robić biznes na obszarach wiejskich z korzyścią dla klimatu i różnorodności biologicznej. Pierwszy park narodowy w Niemczech jest fantastyczną atrakcją turystyczną wiosną, latem i zimą. Spacer w koronach drzew czy wokół jeziora Arbersee, narciarstwo w na stokach Grosser Arber to niezapomniane wspomnienia.

Początki Parku Las Bawarski nie były łatwe. Myśliwi i leśnicy obawiali się utraty swoich terenów, a parku sprzyjali głównie lokalni politycy, widząc w nim szansę na rozwój turystyki. Dopiero z czasem Park zyskał uznanie i stał się ważnym symbolem ochrony przyrody w Niemczech. Ciekawe jest to, że od początku głównym założeniem Parku Las Bawarski jest idea: „pozwólmy naturze być naturą”.

Park Narodowy Lasu Bawarskiego to przykład, jak ochrona przyrody może iść w parze z rozwojem turystyki i lokalnej gospodarki. Ten imponujący park przyciąga co roku 1,3 mln turystów, a jednocześnie zapewnia schronienie dla unikalnej flory i fauny. Wiele miejscowości Lasu Bawarskiego ma status kurortu.

Niestety, ostatni park narodowy w Polsce, Park Narodowy „Ujście Warty”, został utworzony 21 czerwca 2001 roku. Od tego czasu, czyli od ponad 22 lat, w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy. Dlatego powinno nas cieszyć, że partie tworzące obecny rząd zapisały w umowie koalicyjnej ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami oraz w porozumieniu z lokalnymi społecznościami zwiększenie powierzchni parków narodowych.

Wiem, że tworzenie parku narodowego jest jak kostka Rubika, w której dopasowanie poszczególnych elementów bywa trudne. Ekolodzy, myśliwi, leśnicy i turyści mogą mieć odmienną perspektywę, która pod naporem współczesności powinna podlegać zmianom i ewolucji, a niekiedy radykalnym zwrotom. To konieczne w naszych nowoczesnych społeczeństwach.

Zamiast debatować o nowych kategoriach lasów, skupmy się na przyspieszeniu tworzenia parków narodowych. W obliczu rosnących wyzwań klimatycznych i utraty bioróżnorodności, przyspieszenie tworzenia parków narodowych staje się palącą potrzebą.

Park Narodowy Lasu Bawarskiego pokazuje, że ochrona przyrody nie jest przeszkodą w rozwoju, ale jego dźwignią.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.