Dodatkowy węgiel dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca PGG oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z województwa śląskiego będą miały szansę na zakup tony węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej S.A. do końca tego roku.  A wszystko dzięki współpracy PGG oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele  obu tych instytucji podpisali właśnie list intencyjny w tej sprawie.

Jak podaje Polska Grupa Górnicza, wsparcie w ramach pilotażu kierowane jest do osób samotnych objętych stałą pomocą społeczną, w tym chorych lub z niepełnosprawnościami, które bez pomocy osób trzecich nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do opału. Pomoc polegać ma na umożliwieniu im zakupu jednej tony węgla po cenach obowiązujących w punkcie sprzedaży drobnicowej kopalń PGG S.A. „Zadaniem samorządów jest bycie blisko mieszkańców i ich potrzeb, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Dzięki współpracy z Polską Grupą Górniczą planujemy zabezpieczyć potrzeby grzewcze wąskiej grupy mieszkańców z województwa śląskiego, która z uwagi na szczególnie trudne położenie życiowe takiego wsparcia potrzebuje. Mówimy o osobach, które nie są w stanie samodzielnie dokonać zakupu poprzez sklep internetowy”,wyjaśnia Bernard Bednorz, starosta
bieruńsko-lędziński i członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
.

Osoby, które mogłyby skorzystać ze wsparcia w zakupie węgla, mają wskazać gminy według ustalonych kryteriów. Wykaz wskazanych beneficjentów zostanie zweryfikowany przez PGG S.A., która sprawdzi między innymi, czy dana osoba w okresie od 11 marca tego roku nie nabyła już węgla w sklepie PGG S.A. „Zainteresowanie naszymi produktami w ostatnich miesiącach jest tak duże, że podczas jednej sesji sprzedażowej, loguje się do niego 140 tysięcy klientów. Potrzebny jest dostęp do Internetu, komputera. Chcemy, by potrzebujący mieszkańcy naszych miast, osoby z niepełnosprawnościami, starsze i samotne, nie zostały bez opału na zimę. Nasza spółka wychodzi naprzeciwko ich potrzebom”, podkreśla Tomasz Rogala, prezes PGG.

Jak kupić taki węgiel? Zakup będzie możliwy gotówką w ramach sprzedaży w punkcie drobnicowym kopalni, natomiast odbiory węgla dla tej grupy osób będą dokonywały wykwalifikowane przedsiębiorstwa wskazywane przez gminy lub PGG.

„Inicjatorzy pilotażu zachęcają gminy z naszego województwa do udziału w nim. Aby przystąpić do niego, samorządy muszą zaakceptować warunki listu intencyjnego, w tym kryteria dostępu do węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wytyczne te powstały w ramach wspólnych prac przedstawicieli samorządów, w tym zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej, prawników, ekspertów do spraw zamówień publicznych oraz przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej (koordynowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów)”, podają przedstawiciele PGG.

Jak czytamy na stronie spółki, pomysłodawcy mają świadomość, że „przedsięwzięcie nie zaspokoi wszystkich potrzeb grzewczych w skali regionu” i podkreślają, że inicjatywa jest w zgodzie z jedną z najważniejszych zasad sprawiedliwości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką jest „niesienie pomocy osobom słabszym w celu zabezpieczenia ich najbardziej elementarnych potrzeb”.

Śląski Związek Gmin i Powiatów dzisiaj, tj. 19 października, organizuje
spotkanie informacyjne dla zainteresowanych gmin. Pilotaż, który wystartował 17 października, potrwa do końca roku. Niewykluczone, że pomysł doczeka się kontynuacji.

Na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów pojawiły się już instrukcje dotyczące tego, jak ubiegać się o węgiel. Wzory, zgody i pełnomocnictwa znajdziecie tutaj.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.