Jastrzębska Spółka Węglowa: Ruszamy z budową baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozstrzygnięto już przetarg na wykonawcę budowy masywu ceramicznego wraz z osprzętem. Budowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej zostaje rozpoczęta – informuje spółka. 

„Rozstrzygnęliśmy przetarg dotyczący wyboru wykonawcy budowy masywu ceramicznego wraz z osprzętem. Ruszamy z inwestycją”, informuje Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. „Budowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej według zakładanego projektu jest dziś kluczowa dla utrzymania wolumenu zdolności produkcyjnych koksu i węglopochodnych na obecnym poziomie, a także przyszłego wzrostu. Koksownia Przyjaźń to łącznie 75% całości produkcji koksu w Grupie Kapitałowej JSW, utrzymanie potencjału produkcyjnego tego kluczowego zakładu poprzez budowę nowej baterii, jest jednym z kluczowych zadań oraz racjonalnym z punktu widzenia ekonomiki produkcji”, dodaje.

JSW wraz z firmami Grupy Kapitałowej JSW jest dostawcą zarówno węgla koksowego, jak i wyrobów będących produktami jego przetwarzania (koks, węglopochodne, gaz koksowniczy oraz energia elektryczna i ciepło). Taka oferta w grupie światowych dostawców węgli koksowych jest unikatowa i konkurencyjna. Dodatkową premią za tego typu ofertę jest zachowanie zdolności sprzedażowych w okresach dekoniunktury lub zmniejszenia zapotrzebowania na sam węgiel koksowy poprzez zdecydowane poszerzenie wachlarza klientów na wyroby Grupy.

Jedna ze spółek JSW – JSW KOKS posiada trzy koksownie (Przyjaźń, Radlin oraz Jadwiga) eksploatujące łącznie 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń. „Nowa bateria nr 4 zostanie zbudowana w oparciu o posiadaną dokumentację technologiczną zapewniającą zgodność z obowiązującymi wymaganiami w obszarze ochrony środowiska oraz pozwalającą na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych”, informuje Iwona Gajdzik-Szot, prezes JSW KOKS. „Powstanie ona na miejscu zwolnionym przez poprzednią baterię z wykorzystaniem już istniejących elementów infrastruktury, w tym na przykład wykorzystaniem instalacji suchego chłodzenia koksu”, dodaje.

Założenia projektowe przyjęte w przypadku baterii nr 4, zakładają jej wykonanie w tzw. technologii wsadu ubijanego, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli o bardzo dobrych parametrach jakościowych (typu 35) na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), a w konsekwencji daje możliwość osiągnięcia efektu ekonomicznego w postaci redukcji kosztów produkcji koksu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych.

Zaprojektowana nowa bateria daje Grupie JSW możliwość skutecznego wdrażania rozwiązań proekologicznych. „Ta inwestycja niesie za sobą realne korzyści środowiskowe. Pozwoli na obniżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu (liczonych w dziesiątkach ton rocznie) oraz uzyskanie dodatkowego efektu ekologicznego”, ocenia Barbara Piontek, prezes JSW. Realizacja przedsięwzięcia oznacza też możliwość wykorzystania preferencyjnych środków finansowych w obszarze rozwoju i ochrony środowiska, a także utrzymania perspektyw rozwoju nowych dziedzin – w tym przetwórstwa smoły czy technologii związanych w produkcją wodoru.

Wykonawcą zadania głównego (będącego kluczową częścią całego projektu inwestycyjnego, w ramach którego planowane jest murowanie masywu ceramicznego oraz wykonanie głównych prac w obszarze budowy samej baterii koksowniczej) będzie firma ZARMEN, która została wyłoniona w ramach przeprowadzonego otwartego i nieograniczonego postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie.

W wyniku wcześniej zakończonych postępowań przetargowych, wybrano już wykonawców tzw. zadań cząstkowych:

Budowa nowego komina dla baterii nr 4 powierzona została katowickiej firmie UNISERV S.A. 

Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne „ZK – REM” z siedzibą w Zdzieszowicach będzie wykonawcą nowego stanowiska remontowego dla jednego z kluczowych elementów nowej wsadnicy – ubijarek węgla.

Natomiast mikołowska firma ELMIKO Sp. z o.o. wybrana została do wykonania obiektów i instalacji elektrycznych. 

Poza obszarami wykonawczymi Spółka wyłoniła też dostawców materiałów dla budowy baterii, w tym kształtek i zapraw krzemionkowych oraz szamotowych, z których wykonany zostanie najważniejszy element całego obiektu – masyw ceramiczny.

Dostawcami będą firmy: Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie oraz P-D REFRACTORIES CZ a.s. z Republiki Czeskiej.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.