Zapisy górniczej umowy społecznej mają być wdrażane szybciej. Po spotkaniu ze związkowcami rząd obiecuje przyśpieszenie prac nad realizacją dokumentu

Związkowcy spotkali się z przedstawicielami rządu w Warszawie, by rozmawiać na temat realizacji górniczej umowy społecznej podpisanej w Katowicach. Strona społeczna uważa, że zapisy dokumentu już dawno mogły zostać wprowadzone, tymczasem prace się opóźniają. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, powiedział dziennikarzom, że dyskusja toczyła się w bardzo ostrym tonie. Ostatecznie rząd obiecał przyśpieszenie prac nad wdrożeniem porozumienia.

W poniedziałek, 24 stycznia, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie związkowców z przedstawicielami rządu. Politycy zaprosili do stolicy przedstawicieli strony społecznej po licznych protestach, jakie odbywały się na Śląsku i groźbie strajku, podyktowanej brakiem realizacji zapisów umowy społecznej podpisanej w Katowicach. Chodzi o przebieg likwidacji górnictwa węgla kamiennego i transformację śląskiego regionu. Jak informuje „Solidarność”, po spotkaniu ze związkowcami rząd obiecał przyśpieszenie prac nad wdrażaniem kluczowych zapisów dokumentu oraz dołączenie przedstawicieli strony związkowej do udziału w procesie notyfikacji umowy w Unii Europejskiej. To jedne z najważniejszych ustaleń, ale nie jedyne, jakie poczyniono.

Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, powiedział dziennikarzom po zakończeniu rozmów, że były one toczone w bardzo ostrym tonie. W jego ocenie, praktycznie 90% umowy społecznej wciąż nie doczekało się realizacji. Ruszyły jedynie zapisy dotyczące pakietu osłon socjalnych. „Wszystkie pozostałe kwestie są głęboko w lesie”, ocenił Kolorz. „Podpisana w maju ubiegłego roku umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji”, kontrował Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Katowicka „Solidarność” na swojej stronie internetowej relacjonuje, że – zgodnie z ustaleniami – zwiększone ma zostać między innymi tempo prac na projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, która jest jednym z kluczowych aktów prawnych niezbędnych do zapewnienia finansowania całego procesu transformacyjnego. Jacek Sasin miał na spotkaniu zapewniać, że w ciągu tygodnia stanie on na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. „Ustaliliśmy też, że przyspieszenia wymagają wszystkie inwestycje w niskoemisyjne technologie węglowe. Strona rządowa wreszcie zgodziła się na to, aby przedstawiciel strony związkowej brał udział w procesie notyfikacyjnym w Unii Europejskiej. Taki przedstawiciel został wytypowany”, mówił Dominik Kolorz.

Strony mają się teraz również spotykać cyklicznie, by renegocjować „pewne elementy umowy” – szczególnie te kosztowe, dotyczące planów operacyjnych. „Inflacja spowodowała, że zdrożało wszystko”, mówił Kolorz. Przedstawiciele rządu obiecali także stronie społecznej, że nie będzie wniosku z żadną inną datą zamknięcia kopalń, czyli 2049 rok, wynikający z umowy społecznej, pozostanie w mocy. To ma uspokoić nastroje, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że rząd lub Komisja Europejska będą chciały skrócić czas do likwidacji kopalń. Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” mówił też, że rozmawiano o unijnej polityce klimatycznej w kontekście sytuacji w Polsce. Oprócz strony społecznej, w spotkaniu udział wzięli ministrowie z resortów zaangażowanych w realizację umowy społecznej, tj.: Waldemar Buda – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali także Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Piotr Pyzik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który pełni nadzór nad spółkami górniczymi.

Kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami rządu zaplanowano na 10 lutego.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.