Zielona energia z podziemi? To możliwe!

14 stycznia w gliwickim Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się spotkanie ekspertów z samorządowcami z Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia i Rudy Śląskiej, poświęcone projektowi Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Chodzi o wykorzystywanie infrastruktury nieczynnych lub zamykanych kopalń do wytwarzania energii elektrycznej w sposób ekologiczny, przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępca Mariusz Śpiewok.

Śląski System Magazynowania Energii to pionierskie rozwiązanie, wpisujące się w najnowocześniejsze światowe trendy. Pozwoli połączyć wizję zielonego, przyjaznego środowisku Górnego Śląska z jego obecnym, industrialnym wizerunkiem. Zakłada utworzenie klastrów energii (branżowych związków przedsiębiorstw, instytucji i organizacji sektora energetycznego) w miastach, na terenach których znajdują się zamknięte bądź zamykane w nadchodzących latach zakłady górnicze. W kopalniach tych, zamiast węglem, zajmowano by się… słońcem i wodą, dzięki którym można by pozyskiwać nawet do 100 megawatów mocy elektrycznej na godzinę. Tym sposobem każda z przeobrażanych prędzej czy później kopalń stanowiłaby wyspę magazynową z systemem zarządzania energią i dostarczaniem zgodnego z popytem strumienia energii, zasilanego z odnawialnych źródeł.

To na razie model, ale jego realizacja w pełnej skali już się rozpoczęła. Wstępnie wytypowano już 4 kopalnie, w których miałyby powstać pierwsze „banki energii”: KWK „Makoszowy” i Szyb Gigant w Zabrzu, KWK „Pokój I – Śląsk” – Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej oraz KWK „Centrum” w Bytomiu. – Chcielibyśmy wystartować z początkiem przyszłego roku, tak aby po 12 miesiącach ciężkiej pracy widoczne były pierwsze efekty w postaci magazynów energii służących konkretnym celom, takim jak zasilanie pobliskich przedsiębiorstw lub ładowanie pojazdów komunikacji miejskiej i samochodów elektrycznych. Takie rozwiązanie, na szerszą skalę, może gwarantować bezpieczeństwo energetyczne nie tylko dla regionu, ale i całego kraju – zapowiada dr hab. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

W lipcu minionego roku w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie ITG KOMAG podpisał porozumienie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, Katowicką Specjalną Stefą Ekonomiczną w Katowicach oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Dotyczyło ono utworzenia komitetu sterującego pracami nad projektem Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązałaby się m.in. z możliwością wnioskowania przez przyszłe klastry energii o środki z funduszy centralnych, np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

– W czasach zbliżającej się dekarbonizacji projekt Śląskiego Systemu Magazynowania Energii to potrzebne i innowacyjne rozwiązanie, które niesie wiele korzyści dla miast i mieszkańców Górnego Śląska. Oprócz racjonalnego przeobrażenia pogórniczych obiektów, których dysponentem jest SRK, daje realne szanse na utrzymanie miejsc pracy – choć już w innej, bardziej zielonej branży energetycznej – i sensowne przekwalifikowanie pracowników zamykanych kopalń, a także na otwarcie w regionie nowych miejsc do inwestowania – komentuje ideę ŚSME prezydent Gliwic Adam Neumann.

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.