Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza 

Trwa II edycja Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, którą ogłoszono podczas listopadowej uroczystości w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Termin nadsyłania utworów upłynie 20 marca 2023 r. Przypominamy, że laureatką pierwszej edycji konkursu została Małgorzata Maciejewska, która za sztukę „Feblik” otrzymała  nagrodę w wysokości 50 000 zł. 

Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza ma na celu wspieranie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej. Jurorami są: Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Zyta Rudzka, Beniamin Bukowski, Roman Pawłowski i Paweł Szkotak.

Do II edycji  mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki i/lub  wystawiony na scenie teatru repertuarowego. Zgłaszany do konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany, ani wystawiony w formie sztuki teatralnej. Autorzy proszeni są  zapoznanie się z aktualnym regulaminem konkursu, w którym organizatorzy uwzględnili uwagi zgłaszanie przez uczestników poprzedniej edycji. Ewentualne pytania należy kierować do sekretarza konkursu na adres: sekretarz@nagrodarozewicza.pl.

Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W pierwszym Komisja Kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów i wybierze 20, które przekaże do dalszej oceny. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty zakwalifikowane do finału. Ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu do 30 listopada 2023 r.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodarozewicza.pl i www.teatr.gliwice.pl

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.