Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż na minusie. Znamy najnowsze wyniki. „Odrabiamy straty”

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała w 2020 roku ponad 1,5 mld złotych strat. Do tak fatalnego wyniku przyczyniła się między innymi pandemia koronawirusa i trudności gospodarcze, jakie ta wywołała. Zła sytuacja na rynku odbiła się zresztą na portfelach wielu górniczych gigantów. Teraz JSW chwali się najnowszymi wynikami. Nie jest kolorowo, ale prezeska zarządu spółki, Barbara Piontek, zapewnia, że spółka „powoli odrabia straty”.

„Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej JSW. Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej spółki”, mówi Barbara Piontek, prezeska zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, komentując wyniki Grupy za I kwartał tego roku. Spółka pochwaliła się wynikami, podkreślając, że sprzedaż koksu w I kwartale 2021 r. realizowana była przez GK JSW zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 917,6 mln zł. JSW podaje, że znacznie wyższa była produkcja koksu i wyniosła ponad 0,9 mln ton. To więcej o 12,5 proc. w porównaniu do tego samego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych w analizowanym okresie sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Łączne przychody Grupy Kapitałowej JSW ze sprzedaży były wyższe o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęły wartość niemal 2 mld zł. „Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty naszej grupy, a co za tym idzie wielkość przychodów”, podkreśla prezes Barbara Piontek. Wolumen produkcji węgla w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie ok. 3,4 mln ton i był niższy o około 16,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Korzystny wpływ na przychody Grupy miała średnia cena koksu, która wyniosła 885,60 zł za tonę, a więc była wyższa o 5,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. „Dużo niższa – bo aż o 15,4 proc. była średnia cena węgla do celów metalurgicznych, która w omawianym okresie uzyskała wartość 413,08 zł za tonę”, podkreślają przedstawiciele JSW.

Wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w omawianym okresie wyniosły 536,4 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe o 10,1 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego. „W pierwszym kwartale tego roku pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wywierała znaczący wpływ na światową gospodarkę oraz sytuację w kraju. Oddziaływanie koronawirusa przeniosło się również na działalność Grupy Kapitałowej JSW i osiągane przez nią wyniki. GK JSW zamknęła pierwszy kwartał 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 179,2 mln zł netto. Natomiast wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w omawianym okresie wyniósł 112,6 mln zł”, podaje JSW.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.