W Jastrzębskiej Spółce Węglowej powstaje nowy zarząd. Łącznie jedenastu kandydatów na posady trzech wiceprezesów

Po tym, jak ze składu zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołano wiceprezesów, rozpoczęły się konkursy na ich stanowiska. Jak się okazuje, do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono łącznie jedenastu kandydatów. Rada Nadzorcza JSW szuka osób, które u boku prezeski Barbary Piontek zajmą trzy stanowiska: wiceprezesa ds. handlu, ds. ekonomicznych oraz ds. technicznych i operacyjnych. 

Jastrzębska Spółka Węglowa od kilku tygodni jest na ustach wszystkich zainteresowanych sprawami branży górniczej. Tym razem baczni obserwatorzy przyglądają się roszadom w zarządzie spółki. Rada Nadzorcza JSW formuje nowy zarząd, szukając osób, które u boku prezeski Barbary Piontek zajmą trzy stanowiska: wiceprezesa ds. handlu, ds. ekonomicznych oraz ds. technicznych i operacyjnych. Wcześniej, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w nerwowej atmosferze odwołano dotychczasowych wiceprezesów – Artura Dyczkę oraz Radosława Załozińskiego (stanowisko wiceprezesa ds. handlu nie było obłożone, gdy obowiązki przejmowała Barbara Piontek – wakat pozostawał wolny, a pełniącym obowiązki był ówczesny prezes Hereźniak). Przyjęto wtedy również uchwałę powierzenia prezes Piontek jednoczesnego pełnienia obowiązków zastępcy prezesa ds. ekonomicznych i ds. handlu do dnia powołania nowych osób na te stanowiska. Z kolei obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i operacyjnych od 29 marca do czasu powołania nowej osoby pełni Tomasz Duda. Z nieoficjalnych wówczas informacji wynikało, że odwołania wiceprezesów chciała właśnie nowa prezes JSW – prof. Barbara Piontek. Dyczko i Załoziński byli zaufanymi ludźmi wśród przedstawicieli strony społecznej. Rada Nadzorcza niemal od razu ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska.

Jak się okazuje, do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono łącznie jedenastu kandydatów. Po czterech walczy o posadę wiceprezesa ds. handlu oraz ds. ekonomicznych, a także trzech o stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych. Upłynął już termin przyjmowania zgłoszeń, więc liczba ta nie ulegnie zmianie. Warto zaznaczyć, że dwóch kandydatów, którzy się zgłosili, nie dopuszczono z uwagi na to, że nie spełnili wymogów formalnych. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 26 kwietnia w siedzibie firmy, która mieści się przy al. Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Wśród ostatnich nowości dotyczących Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest ogłoszenie przez prezes Piontek zapowiedzi podwyżki płac dla pracowników. „Zaprogramowaliśmy podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4 procenta, to jest poziom inflacji”, podkreśliła. Prezeska dodała, że mimo planowanej przez spółkę optymalizacji kosztowej miejsca pracy górników oraz ich wynagrodzenia są bezpieczne. Przekazano też dobre wieści dla ratowników górniczych, którzy zostali oddelegowani do pracy w szpitalach COVID-owych. „W marcu wystąpiłam z własnej inicjatywy do wojewody śląskiego o zaliczenie państwa pracy jak dniówki na kopalni. Właśnie teraz procedowana jest ustawa w Sejmie, dzięki której państwa praca będzie wliczała się do stażu pracy. Jestem bardzo wdzięczna za zaangażowanie, pracę, poświęcenie. Za to, że dzięki państwu JSW ma perspektywy. Wierzę, że razem, wspólnie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces”, stwierdziła Piontek w nagraniu skierowanym do pracowników i opublikowanym w mediach społecznościowych. 

JSW zamknęła 2020 rok z ponad 1,5 miliardem złotych strat spowodowanych między innymi przez pandemię koronawirusa oraz trudności gospodarcze, jakie ta wywołała. Mimo fatalnej sytuacji ekonomicznej, pod koniec marca 2021 r. zarząd spółki podjął decyzję o przedłużeniu gwarancji pracowniczych wszystkim pracownikom na dotychczasowych zasadach. Gwarancje zatrudnienia będą obowiązywały przez kolejne dziesięć lat.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.