Konieczny krok. Debata ekspertów wokół raportu WiseEuropa

„Dopłaty do wydobycia węgla nie są konieczne do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji na Śląsku. Niezbędna skala redukcji wydobycia i zatrudnienia w nierentownych kopalniach nie odbiega od doświadczeń z restrukturyzacji sprzed kilku lat, nie doprowadzi także do szoku gospodarczego w regionie ani pogorszenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Możliwa jest taka modyfikacja umowy społecznej by z pakietu socjalnego stała się instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy.” czytamy we wstępie do raportu „Konieczny krok. Wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne” WiseEuropa autorstwa Macieja Bukowskiego i Aleksandra Śniegockiego.

Debata ekspertów poświęcona raportowi i tematyce restrukturyzacji górnictwa oraz przyszłości Śląska i innych regionów węglowych odbędzie się w środę 23.02 o godz. 18:00 w serwisie YouTube na kanale Śląska Opinia na żywo.

W spotkaniu wezmą udział:

Joanna Flisowska, Greenpeace Polska

Monika Sadkowska, WWF Polska

Mateusz Piotrowski, stowarzyszenie Pacjent Europa

Radosław Gawlik, EKO-UNIA

Maciej Bukowski, WiseEuropa

Debatę poprowadzi Grzegorz Franki.

Pełna treść raportu „Konieczny krok. Wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne”

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.