Emisje metanu ze śląskich kopalń – dlaczego pozwalamy niszczyć planetę?

W najbliższą środę 24.03 na profilu facebookowym Śląskiej Opinii będziemy transmitować debatę ekspertów Emisje metanu ze śląskich kopalń – dlaczego pozwalamy niszczyć planetę?.

Dlaczego na Śląsku problem emisji metanu przez kopalnie nie jest traktowany z należytą powagą? Jaka jest skala tego zjawiska? W jaki sposób europejska strategia metanowa wymusi zmiany w systemie monitorowania i raportowania emisji? Dlaczego systemu handlu uprawnieniami do emisji powinien obejmować metan? Na te pytania podczas debaty odpowiedzą eksperci:

  • Małgorzata Kasprzak, EMBER
  • Artur Badylak, JSW

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Franki. 

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.