W Zabrzu-Grzybowicach powstanie geopark

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielny Grzybowice zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. 

5 stycznia 2021 r. w zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa na realizacje zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A.

Wartość podpisanej umowy to ponad 7 mln zł (7.363.825,82 zł). Dzięki pozyskaniu przez miasto wsparcia finansowego z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85% kosztów zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zrekultywowanie 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu. Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

– Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych zrekultywujemy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Projekt podzielony jest na część północną i południową. W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstanie geopark. Usunięte zostaną nasypy, umocnione skarpy, zostaną wykonane roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Powstaną ścieżki i schodyprowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego
i przemysłowego. 

W południowej części terenu powstanie infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a tuż przy nich powstaną drewniane pomosty.  Powstanie plaża trawiasta, na której zamontowane zostaną leżaki

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń zostanie uporządkowana
i wzbogacona.

Urząd Miejski w Zabrzu

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.