Wprowadzenie

Rozmowy o klimacie w miastach to cykl wywiadów z ekspertami w zakresie działań różnych grup podmiotów dotyczących przygotowania polskich miast do zmian klimatycznych. Cykl podcastów towarzyszy i uzupełnia treści zawarte w monografii „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” pod redakcją: Pauliny Legutko, Agnieszki Rzeńcy, Piotra Skubały i Agnieszki Sobol.

Posłuchaj rozmów

Książka

Monografia „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” rozwija szczególnie ważny temat zmian klimatu w miastach, a przede wszystkim wpływu użytkowników miasta na kształtowanie jakości życia i rozwoju w warunkach kryzysu środowiskowego.

Punktem wyjścia są rozważania teoretyczne i naukowe dotyczące zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. W publikacji wskazano, że miasta z jednej strony stanowią „punkty zapalne” narastających problemów klimatycznych, z drugiej zaś strony, z uwagi na liczne możliwości (wykazane w pracy) dają szansę podjęcia realnej walki zapobiegającej negatywnym skutkom i niwelującej pojawiające się efekty.

W publikacji zaproponowano zupełnie nowe ujęcie powyższej problematyki. Rozważania będą podejmowane z perspektywy podmiotowej. Pozwala ona określić rolę użytkowników miasta oraz działania (ich zakres merytoryczny i skalę) podejmowane przez różnych aktorów mające wpływ na kondycje środowiska i rozwój miast. W książce wyraźnie podkreślono znaczenie współpracy i współdziałania oraz budowania platformy wymiany wiedzy, upowszechniania dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji pomiędzy różnymi interesariuszami. 

Innowacyjne podejście umożliwia rozpoznanie rzeczywistej aktywności różnorodnych podmiotów funkcjonujących w mieście, na rzecz ochrony klimatu i włączenia ich w działania mitygacyjne i adaptacyjne. W pracy zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania oraz przedstawione rekomendacje możliwe do implementacji w różnych jednostkach miejskich. Ujęcie podmiotowe ma ponadto cel uświadamiający i inspirujący. Wskazuje bowiem różne role i miejsce dla każdego w obszarze walki ze zmianami klimatu w miastach. Przygotowywana publikacja stanowi zatem kompendium wiedzy teoretycznej, ale również sprawdzonej wiedzy praktycznej.

Monografia wraz z podcastami stanowi spójny projekt „wydawniczo-słuchowiskowy”. Niemniej jednak z każdego z tych elementów można korzystać niezależnie.

Do podcastów zaproszono przedstawicieli wybranych grup użytkowników miast tj. władz lokalnych i administracji publicznej, mieszkańców i NGO’s, instytucji edukacyjnych, architektów i projektantów przestrzeni miejskiej oraz biznesu lokalnego. Rozmowy autorów monografii z zaproszonymi gośćmi pokazują perspektywę konkretnych przedstawicieli grup opisywanych w książce.

Paulina Legutko, Agnieszka Rzeńca, Piotr Skubała, Agnieszka Sobol, Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, PAN, Warszawa, 2020.

Nagrody i wyróżnienia

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych przyznało Autorom monografii „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” tegoroczną nagrodę głównę  w kategorii nagroda zespołowa za wyjątkowe osiągnięcie naukowe.

Szczegóły:
http://psesizn.pl/i-konkurs-o-nagrode-psesizn-roztrzygniety/

Co dalej?

„Traktuj Ziemię dobrze: nie została ci dana przez twoich rodziców, została ci pożyczona przez twoje dzieci”.

Starożytne powiedzenie (autor nieznany)

Powyższe motto nakazuje rozsądek i odpowiedzialność w codziennym działaniu. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Mamy nadzieję, że zawarta w książce i w rozmowach z naszymi gośćmi wiedza będzie źródłem refleksji i inspiracji do działania przyjaznego naszej planecie, jej mieszkańcom i kolejnym pokoleniom.

Postscriptum

Autorzy dziękują wszystkim zaproszonym gościom cyklu „Rozmów o klimacie w miastach”. Dzięki Państwa wiedzy nasz projekt został wzbogacony konkretną, praktyczną wiedzą. Wyrażamy także ogromną wdzięczność całemu zespołowi „Śląskiej Opinii”, w tym zwłaszcza Sebastianowi Pypłaczowi za ogromne zaangażowanie i umożliwienie realizacji naszego przedsięwzięcia.