Aktywna polityka klimatyczna. O działalności Koalicji Klimatycznej

Jak podczas kryzysu klimatycznego zapewnić dobrą przyszłość następnym pokoleniom? O prowadzeniu polityki klimatycznej i prognozach dla świata w rozmowie dr Pauliny Legutko i profesora Zbigniewa Karaczuna, eksperta Koalicji Klimatycznej.

Rozmowy posłuchasz tutaj oraz w aplikacjach z podcastami (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych).

Zbigniew M. Karaczun, dr hab. prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii,  Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Prowadzi badania w zakresie zarządzania środowiskowego, integracji polityki ekologicznej i klimatycznej ze strategiami sektorowymi oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Pracownik naukowy i dydaktyk,  a także  działach ruchu ekologicznego. Od 1985 roku związany z Polskim Klubem Ekologicznym.

Od 1992 roku zaangażowany w działania na rzecz aktywnej polityki klimatycznej. W latach 1995 – 1998 był dyrektorem Climate Action Network Central and Eastern Europe. Współtwórca i ekspert Koalicji Klimatycznej powstałej w 2002 roku, czyli porozumienia organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu (obecnie koalicja liczy 26 członków).

Koalicja Klimatyczna zgodnie ze swoją misjąpodejmuje wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. 

Paulina Legutko
Paulina Legutko

Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz naukowy i członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2015 roku).