Zrównoważony biznes. Jak odpowiedzialnie prowadzić interesy?

Przedsiębiorcy i biznesmeni walczą ze zmianami klimatu. O prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu w rozmowie dr Pauliny Legutko i Izabeli Opałczyńskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rozmowy posłuchasz tutaj oraz w aplikacjach z podcastami (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych).

Izabela Opałczyńska, od stycznia 2020 roku menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  wcześniej pracowała w zespole ds. zrównoważonego rozwoju firmy Deloitte. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Ekspertka w dziedzinie CSR i zrównoważonego rozwoju, specjalizująca się m.in. w tematyce raportowania niefinansowego. W obszarze jej szczególnych zainteresowań pozostają kwestie środowiskowe i klimatyczne związane z odpowiedzialnym funkcjonowaniem biznesu. W FOB odpowiedzialna jest za realizację projektów w ramach Programu Partnerstwa – głównego programu FOB skierowanego do firm, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. Program opiera się na trzech filarach: 1. edukacji Partnerów; 2. komunikacji i budowaniu relacji między firmami; 3. włączaniu Partnerów w działania FOB.

Paulina Legutko
Paulina Legutko

Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz naukowy i członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2015 roku).