Ministerstwo potrzebne i spóźnione o 20 lat (gość: Witold Pustułka)

O potrzebie powstania ministerstwa przemysłu i „dewarszawizacji” władzy centralnej rozmawiają Patryk Białas i Witold Pustułka.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.