PRECOP 28 – policzono ślad węglowy wydarzenia

Organizatorzy klimatycznej konferencji PRECOP 28 – United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP – zdecydowali się policzyć ślad węglowy. Jakie wyniki otrzymali? Całkowita emisja wydarzenia to 128,8 t eq CO2. Zbieraniem i segregowaniem danych oraz mierzeniem śladu węglowego w trakcie dwóch dni konferencji zajęła się firma Envirly.  PRECOP 28 zgromadził w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 1300 uczestników, a transmisję online wydarzenia śledziło 2500 osób. 

W agendzie konferencji PRECOP 28 pojawiły się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzenia już widocznych, wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej. Organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na podjęcie inicjatyw zmierzających do zminimalizowania swojego śladu węglowego. Takie podejście nie tylko stanowi wyraz troski o Planetę, ale także wpisuje się we współczesne trendy biznesowe. Zaangażowanie firm w ochronę środowiska naturalnego jest moralnym obowiązkiem i staje się kluczowym elementem budowania konkurencyjności na rynku. Przez podejmowanie tych działań, organizatorzy spełniają swoją ekologiczną misję oraz wzmacniają swoją pozycję w dynamicznym świecie biznesu. 

Wyniki PRECOP 28

Całkowity ślad węglowy wydarzenia wyniósł 128,8 t eq CO2, a największy udział w emisji miały dojazdy i noclegi uczestników – stanowiły one 91,87 proc. Z kolei w najmniejszym stopniu do emisji przyczyniła się produkcja materiałów konferencyjnych (0,07 proc.). Krajowe i międzynarodowe konferencje emitują średnio pomiędzy 125 a 357 kg eq CO2 na uczestnika na jeden dzień. Jak na tym tle wypada PRECOP 28? Emisja na uczestnika na jeden dzień konferencji wyniosła 49,5 kg eq CO2. W trakcie dwóch dni konferencji jeden uczestnik wyemitował średnio 99,05 kg eq CO2. Odpowiada to np. produkcji 20 koszulek czy przejechaniu 580 km samochodem. 

– Podjęliśmy działania ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu naszego wydarzenia na środowisko. Wiemy, że wiele zależy od naszych decyzji i mamy ogromną satysfakcję z osiągniętego wyniku, który plasuje PRECOP 28 jako event znacznie mniej emisyjny niż inne – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, współorganizator PRECOP 28.

Duży wpływ na tak dobry wynik PRECOP 28 miała decyzja o serwowaniu wyłącznie wegetariańskiego cateringu. Dzięki temu emisje zostały obniżone o 57 proc. w porównaniu do cateringu mięsnego. Całkowity udział cateringu w emisji wydarzenia to zaledwie 1,69 proc. Organizatorzy zdecydowali się na wykorzystanie wyłącznie naczyń wielokrotnego użytku, dzięki czemu ograniczyli użycie plastiku. Do minimum ograniczone zostały także wydruki materiałów konferencyjnych, a w trakcie wydarzenia przestrzegane były zasady pełnej segregacji odpadów.

W kierunku zielonej energii

Podczas konferencji klimatycznej PRECOP 28 spółka PTWP Event Center podpisała umowę o współpracy z Respect Energy. To nowy rozdział w zrównoważonym zarządzaniu Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) – pierwszymi tego typu obiektami w portfolio Respect Energy, które będą korzystać wyłącznie z energii odnawialnej. Dzięki OZE roczna produkcja CO2 w MCK i Spodku zostanie zredukowana o 5 044 956 kg. To także optymistyczna prognoza dla kolejnych edycji wydarzenia, które osiągną jeszcze lepszy wynik w zakresie pozostawionego śladu węglowego. Dzięki wykorzystaniu energii wyłącznie z odnawialnych źródeł, emisja CO2 obniży się o kolejne 37 proc. 

Jednym z kolejnych znaczących kroków jest planowany montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu MCK. Ta instalacja o mocy 2 x 50 kwp pozwoli na produkcję energii ze słońca na poziomie maksymalnie do 8 MWh miesięcznie, co przełoży się na ograniczenie około 6,4 ton emisji CO2 rocznie. 

Analiza śladu węglowego wydarzenia jest ważnym narzędziem oceny wpływu działalności ludzi na środowisko naturalne. Pozwala organizatorom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących planowania i realizacji wydarzenia. Działa jako punkt wyjścia do działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, pozwalając na tworzenie bardziej ekologicznych, odpowiedzialnych pod względem klimatycznym wydarzeń. 

Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z GHG Protocol – międzynarodowym standardem służącym do obliczania emisji gazów cieplarnianych. Dane użyte do obliczeń zostały zebrane poprzez ankiety od uczestników wydarzenia, a także bezpośrednio od organizatorów i dostawców. Podejście operacyjne, które zostało zastosowane, pozwoliło na określenie wielkości      emisji związanych z różnymi aspektami wydarzenia, obejmując emisje z transportu, energii, odpadów oraz innych czynników wpływających na ślad węglowy. W obliczeniach uwzględniono 2 dni trwania konferencji – 5 oraz 6 października 2023 roku. 

„Obliczanie śladu wydarzenia jest krokiem w dobrym kierunku, ale równie ważna jest transparentność. Organizatorzy PRECOP 28 postawili sobie za cel nie tylko zrozumienie wpływu wydarzenia na środowisko, ale także udostępnienie pełnych danych o śladzie węglowym wydarzenia. Poza wartością edukacyjną, takie inicjatywy przyczyniają się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat konieczności mierzenia wpływu na środowisko, nawet podczas organizacji konferencji.” – mówi Mateusz Masiak, prezes Envirly – polskiej firmy technologicznej wspierającej przedsiębiorstwa w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem.

PRECOP 2023

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.