Zakończyła się modernizacja drogi Rudzica – Międzyrzecze Dolne – ważnego połączenia nie tylko dla mieszkańców gminy Jasienica, ale i zachodniej części powiatu bielskiego i wschodniej cieszyńskiego.

Ostatecznie przebudowa kosztowała ok. 13,5 mln zł. Gmina Jasienica również przyłączyła się do sfinansowania modernizacji, przeznaczając blisko 4,3 mln zł. Jak wyjaśniał wójt Janusz Pierzyna, ulica Rudzicka/Międzyrzecka to jedna z ważniejszych tras w naszej gminie, stanowiąca fragment całego układu komunikacyjnego. – Przebudowana droga znacząco poprawi dojazd naszych mieszkańców do pracy i swoich domów – mówi Janusz Pierzyna. Wcześniej zostały przebudowane odcinki przez Mazańcowice oraz z Mazańcowic do Międzyrzecza Dolnego z jednej strony i z Jasienicy do Rudzicy z drugiej. Wójt przypomniał też, że modernizacja poprawi dotychczasowe mankamenty tej drogi. Droga jest teraz dużo szersza, a przede wszystkim bezpieczna, zarówno dla mijających się kierowców, jak i pieszych.

Przebudowany został odcinek o długości 3,5 km od cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu Dolnym do ronda z ul. Strumieńską w Rudzicy. Jezdnia została poszerzona do 6,5 m, na całej jej długości powstał chodnik lub utwardzone pobocze. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawią także inne elementy – zamontowano nowe oświetlenie, przy drodze stanął miernik prędkości, a każde przejście dla pieszych zostało doświetlone,

Całość przedsięwzięcia zamknęła się ostatecznie kwotą ok. 13,5 mln zł. Jako dofinansowanie w 2021 r. bielskie Starostwo Powiatowe pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg blisko 5,8 mln zł, co stanowiło wtedy około połowę potrzebnej kwoty. Po przetargu koszt inwestycji wyniósł 11 774 492,08 zł, z czego połowę pokryły Powiat Bielski solidarnie z Gminą Jasienica. W trakcie modernizacji jednak ceny materiałów i robocizny wzrosły do tego stopnia, że wykonawca zwrócił się o pokrycie dodatkowych kosztów. Waloryzacja wyniosła dodatkowe 1 945 288,15 zł, które w równej części pokryły Gmina Jasienica i Powiat Bielski. Ostatecznie więc Gmina Jasienica przeznaczyła na przebudowę kwotę 4 258 448,00 zł.

Gmina Jasienica

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.