8 milionów na remont MOSiRu w Radlinie

Rewitalizacja pl. Radlińskich Olimpijczyków trwa w najlepsze a my już spieszymy donieść o kolejnych planowanych zmianach w tym rejonie miasta. Radlin pozyskał blisko 8 milionów złotych z funduszu „Polski Ład” na kompleksowy remont Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji!

Inwestycja, której planowane rozpoczęcie datuje się na przyszły rok, będzie kompleksowym remontem tego największego miejskiego ośrodka w Radlinie. MOSiR czeka przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej. Obecnie budynek generuje wysokie koszty utrzymania, przede wszystkim ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną zużywaną do ogrzewania budynku i podgrzewania wody w basenie.

Budynek, po tym jak przestał być mieniem kopalnianym i został ośrodkiem miejskim, przeszedł już co prawda termomodernizację, ale dziś tamte rozwiązania wydają się być już niewystarczające. Koniecznym jest m.in. docieplenie ścian budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej, czy montaż instalacji do odzysku wody. Te wszystkie elementy, jak również wiele innych (jak wymiana oświetlenia z sodowego na ledowe, montaż magazynu energii, czy modernizacja kotłowni) znajdą się w zakresie planowanej inwestycji.

Celem inwestycji będzie znaczący spadek kosztów energii i większe pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Inwestycja planowana jest na rok 2024.

Urząd Miasta Radlin

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.