Dotacje na innowacje

Aż pięć rybnickich projektów zostało wyłonionych  w ostatniej edycji programu Śląska Przestrzeń Innowacji. 

Program ten, realizowany od 2020 roku przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ma na celu rozwiązanie problemów społecznych, z którymi zmagają się mieszkańcy województwa śląskiego. 

– Rybnik, tak jak Polska, jak cała Unia Europejska, stoi przed nowymi wyzwaniami, zarówno ekologicznymi, jak i tymi związanymi z demografią i opieką. Na takie wyzwania odpowiadają projekty przygotowane w ramach innowacji. Dzięki nim będziemy w stanie zaoferować naszym mieszkańcom nowe, lepsze rozwiązania palących problemów społecznych – mówi Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika. 


Wśród nagrodzonych innowacji znalazły się pomysły na mobilnego asystenta społecznego, modelowe podnoszenie kompetencji dietetycznych przez personel placówek opiekuńczo-wychowawczych, nowy sposób prowadzenia rozpraw sądowych (on-line) w szpitalu psychiatrycznym, pilotaż systemu ekodomków i klaster na rzecz zrównoważonej konsumpcji nad rybnickimi wodami.

– Wychodząc naprzeciw Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  i w trosce o rybnickie środowisko przyrodnicze, pragniemy podjąć działania proekologiczne. Stawiamy na edukację i implementację dobrych praktyk w zakresie ograniczenia odpadów i zanieczyszczeń. Tworząc klaster na rzecz zrównoważonej konsumpcji i wprowadzając wielorazową ekoszolkę, chcemy podnieść „zielone” kompetencje menadżerów i właścicieli lokali gastronomicznych zlokalizowanych nad rybnickimi wodami oraz firm/stowarzyszeń organizujących w tej przestrzeni wydarzenia. W ten sposób zapoczątkujemy zmiany, które będą miały wpływ na innych ludzi i nasze własne, lokalne, najbliższe otoczenie – zapewnia Jacek Kluczniok, prezes Stowarzyszenia „Aktywni”, które od 13 lat organizuje Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy.

Z kolei spółka Hossa proponuje pilotaż systemu ekodomków:

–  System EKO AB  ma szansę stworzyć innowacyjny model gospodarki odpadami, który będzie proekonomiczny, proekologiczny, prospołeczny – likwidujący odpowiedzialność zbiorową osób segregujących i niesegregujących odpady w zabudowie wielorodzinnej a także tworzący nowe – zielone miejsca pracy, dający możliwość wdrożenia najlepszych technologii recyklingu oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, spójny z miejskim planem stworzenia w Rybniku Centrum Zielonej Energii – cieszy się Wojciech Muś, Prezes spółki Hossa. 


Każdy innowator otrzymał 45 tysięcy złotych na wdrożenie swojego pomysłu. 
• Więcej informacji na temat programu Śląska Przestrzeń Innowacji

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.