Po zapadliskach w Trzebini rozpoczęły się badania gruntu. Zakazano wstępu do wielu miejsc. Pod lupą blisko 50 hektarów

Pod koniec kwietnia 2023 r. w Trzebini pojawiło się nowe zapadlisko. To kolejne z wielu, które w ostatnich czasie spędzają sen z powiek mieszkańcom. Spółka Restrukturyzacji Kopalń poinformowała, że po tym, co się stało, na terenie miejscowości rozpoczęto badania gruntu, w związku z czym wprowadzono zakazy wstępu do wielu miejsc. Pod lupą jest blisko 50 hektarów.

24 kwietnia SRK poinformowała o najnowszym zapadlisku w Trzebini. W ostatnim czasie pojawiło się ich co najmniej kilka, a sprawą zainteresowały się nawet ogólnopolskie media. W „Śląskiej Opinii o górnictwie” również o tym informowaliśmy. Nowe zapadlisko pojawiło się na obszarze leśnym, zlokalizowanym pomiędzy osiedlem Gaj i ROD „Gaj”. Rejon ten od lutego objęty jest pracami stabilizującymi grunt. „Nowe zapadlisko powstało w pobliżu deformacji z listopada ub. roku, dlatego obszar ten był ogrodzony taśmą oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Po tym zdarzeniu miejsce zostało dodatkowo zabezpieczone, a zapadlisko zostanie niezwłocznie zasypane”, przekazywał Wojciech Jaros, rzecznik SRK.

To było już 20. zapadlisko w Trzebini od początku 2023 roku. W związku z obawami mieszkańców i niebezpieczeństwem, jakie mogą nieść za sobą te zjawiska, rozpoczęto badania gruntu. SRK podaje, że jako pierwszy, 27 kwietnia, sprawdzany był teren Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jana III Sobieskiego 25. Następne badania miały zostać przeprowadzone na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych przy ul. Gwarków 3 oraz w pozostałych lokalizacjach.

„To przede wszystkim okolice punktów oraz obszarów potencjalnie zagrożonych powstaniem zapadlisk, które wskazał PIG-PIB i znajdują się w odległości do 20 metrów od nieruchomości lub ciągów komunikacyjnych. Badania mikrograwimetryczne pozwolą szczegółowo określić strukturę gruntu we wskazanych miejscach oraz potwierdzić lub wykluczyć zagrożenie deformacjami nieciągłymi terenu”, mówi Wojciech Jaros.

5 maja rozpoczęto kolejne badania na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych przy ul. Gwarków 3 oraz w rejonie zabudowy mieszkalnej przy ulicy Grunwaldzkiej.

SRK opublikowała już pełen wykaz obszarów wyznaczonych do wykonania badań geofizycznych-mikrograwimetrycznych w Trzebini (podana kolejność nie uwzględnia kolejności wykonania prac):

 • Rejon zabudowy Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Jana III Sobieskiego 25)
 • Obszar Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych (ul. Gwarków 3) + pobliskie budynki jednorodzinne
 • Rejon zabudowy mieszkalnej przy ul. Grunwaldzkiej 93, 95, 97 wraz z garażami i parkingami przy ul. Grunwaldzkiej 97A
 • Teren kortów tenisowych wraz z terenem Domu Kultury Willa NOT (ul. Grunwaldzka 108)
 • Rejon zabudowy mieszkaniowej przy ul. Cyprysowej
 • Trasa rurociągu paliwowego PERN S.A. w rejonie ul. Grunwaldzkiej przy osiedlu Trentowiec
 • Rejon zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dembowskiego 13-15
 • Rejon zabudowy mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej
 • Obszar zabudowy mieszkaniowej po południowej stronie ul. 22 Stycznia do ul. Jana Pawła II, w tym ul. Solskiego
 • Obszar zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Leśnej, Zwycięstwa, Grunwaldzkiej (Osiedle Siersza)
 • Obszar Oczyszczalni Ścieków w Sierszy przy ul. B. Chrobrego (strona północna)
 • Obszar zabudowy w rejonie ulic Żabiej, Spacerowej, Rzeszowiaków (Osiedle Krze)
 • Obszar zabudowy osiedla bloków przy ulicach Kopalnianej i Gwarków (Osiedle Krze)

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazuje, że badania geofizyczne-mikrograwimetryczne obejmą obszary o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów. Pierwsze wyniki powinny być znane na przełomie maja i czerwca. „Prace są jednak zależne od warunków pogodowych, gdyż z uwagi na precyzję pomiarów nie jest możliwe ich przeprowadzenie w dni deszczowe”, podaje SRK.

Co istotne, od 1 maja weszły również w życie przepisy rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego, zgodnie z którym zabronione jest wejście i przebywanie na terenach oznaczonych dedykowanymi tablicami i wygrodzonych taśmą ostrzegawczą. Przedstawiciele spółki zamieścili  nowe oznakowanie we wszystkich miejscach wskazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jako potencjalnie zagrożone.

Wśród lokalizacji objętych zakazem przebywania znajduje się m.in. południowa część ROD „Gaj”. Pełna lista lokalizacji objętych zakazem wstępu: rejon ulic: Grunwaldzkiej (w pobliżu os. Trentowiec, stadionu UKS Górnik Siersza oraz Willi NOT), Jana Pawła II (okolice numeru 26, Cmentarz i ROD „Gaj”), Odkrywkowej, Solskiego, Górniczej, Dembowskiego, osiedla Gaj (tereny leśne) i Młyńskiej (wraz z pobliskimi terenami leśnymi) oraz tereny leśne w okolicy tzw. ścieżki zdrowia i nasypu kolejowego do Elektrowni Siersza.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.