Rekordowo wysoka cena za rower miejski w Gliwicach

Zakończył się przetarg na organizację Gliwickiego Roweru Miejskiego w 2023 roku. Nie wybrano żadnej oferty, bo wszystkie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel. Na wypożyczalnie rowerów trzeba będzie poczekać do czasu uruchomienia Roweru Metropolitalnego.

Na obsługę Gliwickiego Roweru Miejskiego w 2023 roku zabezpieczono blisko 1,1 mln zł. Niestety złożone w przetargu oferty opiewały na dużo wyższe kwoty. Najniższa oferta była o 369 tys. zł wyższa niż zakładano, a w trudnej sytuacji finansowej, w której znalazły się obecnie wszystkie samorządy w Polsce, Gliwice nie mogą sobie pozwolić na dalsze dokładanie do systemu. Zresztą nie tylko Gliwice – ze względu na wysokie koszty rower miejski zniknął też między innymi z Bielska-Białej, Kalisza, Poznania czy Rybnika.

W 2022 roku wpływy do miejskiej kasy z Gliwickiego Roweru Miejskiego wyniosły 67 tys. To zaledwie 6% kwoty, jaką samorząd wydał na utrzymanie systemu.

W obecnej, wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej, miasto musi oszczędzać. Zmiany w prawie finansowym znacząco obniżyły dochody samorządów, co przy rosnących kosztach funkcjonowania miasta wymusza ograniczanie wydatków. Dlatego nie zdecydowano się na zwiększenie budżetu na rower miejski o ponad 30% – a o tyle więcej miasto musiałoby zapłacić, gdyby wybrało najniższą ofertę w tegorocznym przetargu.

System miejskich wypożyczalni rowerów niewątpliwie przyczynił się do wzrostu zainteresowania tą „zieloną” formą transportu, dlatego miasto nie przestanie wspierać finansowo rozwoju transportu rowerowego. Obecnie rowerzyści mają do dyspozycji w Gliwicach ponad 126 km tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Pieniądze, które miały zostać przeznaczone na Gliwicki Rower Miejski w 2023 roku, zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje i remonty infrastruktury rowerowej.

W planach inwestycyjnych jest budowa nowych tras rowerowych (między innymi przy ul. Toszeckiej, ul. Strzelców Bytomskich i ul. Portowej; między ul. Jesienną a Wschodnią; wzdłuż obwodnicy zachodniej) i przebudowa istniejących tras (np. przy ul. Mickiewicza). Na dużą część z tych zadań miasto pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne. Projektowane będą także kolejne trasy rowerowe np. z Gliwic do Pyskowic i Gierałtowic oraz kolejne odcinki trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej. Również przyszły Park Południowy w rejonie ul. Rybnickiej będzie uwzględniał potrzeby rowerzystów.

Brak Gliwickiego Roweru Miejskiego nie oznacza, że miasto całkowicie zrezygnuje z systemu miejskich wypożyczalni. Gliwice przystąpią do Roweru Metropolitalnego, na który postępowanie w trybie zamówień publicznych prowadzi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Termin uruchomienia systemu nie jest jeszcze znany.

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.