Gliwice przywracają błękit

Blisko 80 przedstawicieli samorządów województwa śląskiego spotkało się w Muzeum Śląskim w Katowicach, aby zadeklarować swoją dalszą gotowość do działań w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowanego na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie. Wśród reprezentantów najaktywniejszych w tym zakresie gmin był m.in. prezydent Gliwic, Adam Neumann.

Zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego, konferencja „Śląskie samorządy dla błękitnego nieba” odbyła się w czwartek, 7 września. Pretekstem do jej organizacji był przypadający tego dnia Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Podczas wydarzenia kilkudziesięciu samorządowców podpisało deklarację dalszego aktywnego udziału w projekcie oraz związanej z nim regionalnej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wystawy zdjęć przedstawiających wybrane „zielone” inwestycje, zrealizowane w naszym  regionie. Wizytówką Gliwic – jednej z najaktywniejszych gmin w tym zakresie – było warte około 200 mln zł Centrum Przesiadkowe, przy budowie którego zastosowano ekologiczne okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego, który z biegiem lat zmniejsza stężenia szkodliwych substancji w powietrzu oraz wykazuje właściwości antybakteryjne i samoczyszczące. Na falistym zadaszeniu obiektu zainstalowano niezwykle wydajną, złożoną z prawie tysiąca paneli instalację fotowoltaiczną, która zasila m.in. ponad 700 energooszczędnych LEDów doświetlających poszczególne stanowiska autobusowe. Ponadto na terenie kompleksu posadzono m.in. 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów i ponad 400 pnączy.

Gliwice są jednym z pionierów w walce o czyste powietrze – pierwsze programy dotacyjne w zakresie wymiany źródeł ciepła pojawiły się w naszym mieście już w 1997 roku.

Początkowo wsparcie finansowe przyznawano na wymianę tzw. kopciuchów. Z czasem objęło ono także instalację certyfikowanych pomp ciepła, kotłów biomasowych i wodnych kolektorów słonecznych, m.in. w ramach unijnego projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. 

Wśród działań miasta na rzecz poprawy jakości powietrza wymienić należy również powołanie miejskiego Ekodoradcy, który wspiera mieszkańców w procesie pozyskiwania dotacji na zmianę systemu ogrzewania oraz prowadzi działalność edukacyjną; działanie punktu programu „Czyste Powietrze”, w którym gliwiczanie mogą uzyskać pomoc w złożeniu i rozliczaniu wniosków na wymianę źródeł ciepła; Ekopatrole Straży Miejskiej, prowadzące systematyczne kontrole palenisk na terenie gminy; działający od kilku lat, rozbudowany system zarządzania ruchem kołowym, obsługiwany przez Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich, który pozwala na upłynnienie ruchu i redukcję korków, ale również przyczynia się do zmniejszenia niskiej emisji; masową termomodernizację obiektów należących do zasobów Zarządów Budynków Miejskich czy organizację na terenie miasta cyklicznych Targów Budownictwa, podczas których mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat aktualnych programów dotacyjnych. 

Od 1997 roku na same dotacje do zmiany systemów grzewczych i instalację odnawialnych źródeł energii Gliwice wydały ponad 38 mln zł.

– W Gliwicach systematyczne działania, związane z „przywracaniem błękitu”, czyli zabiegami o coraz lepsze, czystsze powietrze prowadzimy od 1997 roku. Już wówczas – jako nieliczni – mieliśmy swój program, w ramach którego właściciele prywatnych nieruchomości mogli otrzymać wsparcie finansowe  na wymianę źródła ogrzewania – z tradycyjnego, opartego na przestarzałych kotłach węglowych, na nowoczesne, bardziej ekologiczne. I te działania prowadzimy do dzisiaj. W miarę upływu lat pojawiały się także projekty rządowe, programy marszałkowskie czy dotacje unijne, w których również aktywnie uczestniczymy. Cieszę się, że te działania na rzecz ochrony czystego powietrza w naszym regionie są wspólne i wzajemnie się uzupełniają, bo – jak wiadomo – powietrze nie ma granic. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy starali się o to, by było czyste, a zasoby naturalne, którymi dysponujemy mogły się nieustannie odbudowywać – mówi prezydent Gliwic, Adam Neumann

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.