Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na kwalifikacje pracowników. „Innowacje w edukacji”

Grupa Kapitałowa JSW wspiera podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. O roli pracodawcy w procesie edukacji dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w kopalni Pniówek przez JSW oraz JSW Szkolenie i Górnictwo – podaje Jastrzębska Spółka Węglowa.

Zmienność rynku pracy wymusza ciągłe zdobywanie nowych kompetencji, takich jak umiejętność korzystania z nowych technologii. W procesie kształcenia niezwykle istotna jest też rola pracodawcy. Podobnie jest w górnictwie, a spółki z Grupy Kapitałowej JSW dbają o rozwój kadr między innymi poprzez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo, która oferuje szeroki wachlarz takich możliwości. To właśnie o nich dyskutowano podczas konferencji pt. „Innowacje w edukacji: rozwój – bezpieczeństwo – efektywność” z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego.

– Mam nadzieję, że zaprezentowane podczas sesji prace badawczo-rozwojowe pozwolą na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, jak również innych rozwiązań na miarę XXI wieku – mówił Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych otwierając piątkową konferencję. – Jestem przekonany, że wprowadzenie innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych w tak ważnym sektorze, jak górnictwo skutkować będzie dobrze wykształconymi kadrami, które stanowić będą koło zamachowe rozwoju polskiej gospodarki – dodał minister Pyzik.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat doświadczeń związanych z realizacją projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Efekty rocznych prac będzie można wykorzystać do stworzenia nowych technik i metod szkoleniowych.

– Mogliśmy przedstawić nasze dokonania w kreowaniu nowego modelu kształcenia górników i pracowników związanych z obsługą techniczną naszych kopalń – mówi Gabriel Cyrulik, prezes zarządu spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i dodaje, że system szkolenia zawodowego w górnictwie musi opierać się na trzech filarach.

Chodzi przede wszystkim o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dbanie o jakość kształcenia. Dodatkowo, JSW Szkolenie i Górnictwo wykorzystuje w edukacji technologię wirtualnej rzeczywistości, dzięki której łatwo dostosować każdy poziom szkolenia.

– Realistyczne odwzorowanie w przestrzeni cyfrowej warunków pracy pod ziemią, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach – powiedziała Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo.

Partnerami wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Przemysłowa Akademia Rozwoju oraz JSW Nowe Projekty S.A. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Informacja prasowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.