Kolejna nagroda finansowa dla górników z PGG. Dostaną po kilka tysięcy złotych

Jeśli ktoś myślał, że ostatnia nagroda finansowa dla górników z Polskiej Grupy Górniczej kończy temat, był w błędzie. Związki zawodowe właśnie zawarły porozumienie z pracodawcą, na mocy którego zatrudnieni będą mogli liczyć na drugą rundę dodatków. Każdy ma dostać po kilka tysięcy złotych do końca września. Nagroda ma wahać się od 4 do ponad 6 tysięcy złotych brutto.

Związek Zawodowy „Przeróbka” poinformował w mediach społecznościowych, że stronie społecznej udało się wywalczyć „drugą transzę rekompensacyjną” w Polskiej Grupie Górniczej. Porozumienie miało zostać zawarte we wtorek, 27 września. Zakłada ono wypłacenie pracownikom zatrudnionym na dzień 26 września bieżącego roku jednorazowych wypłat do końca września 2022 roku. „Przeróbka” podaje, że pracownicy zatrudnieni pod ziemią będą mogli liczyć na dodatek w wysokości 6400 złotych brutto. Pracownicy przeróbki mechanicznej, ZiiT, R-P, ZE plus wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na rzecz przeróbki lub oddziałów dołu mają z kolei dostać 5200 złotych brutto. Pozostali pracownicy mogą liczyć natomiast na 4000 złotych brutto.

„Porozumienie jest realizacją zapisów § 3 pkt 1 Porozumienia z dnia 15 lipca 2022 r. zawartego pomiędzy PGG S.A. a organizacjami związków zawodowych działających w PGG S.A. Jego uzasadnieniem jest fakt prowadzenia prac produkcyjnych we wszystkie dni wolne od pracy w celu zaspokojenia potrzeb rynku komunalno-bytowego, dlatego jego strony postanowiły przeznaczyć dodatkową kwotę stanowiącą ok. 5,7% funduszu wynagrodzeń na wypłaty jednorazowe dla pracowników”, poinformował Związek Zawodowy „Przeróbka”.

W sieci nie brakuje głosów krytyki. „I to jest ta trudna sytuacja górnictwa?”, pyta w komentarzu na Facebooku pan Zdzisław. Przypomnijmy, że to kolejna nagroda finansowa dla górników z Polskiej Grupy Górniczej. W lipcu 2022 roku, po kilku dniach protestu związkowców, zarząd spółki ugiął się pod naporem żądań strony społecznej i zgodził na podpisanie porozumienia płacowego, do czego doszło w siedzibie spółki w Katowicach. Strony ustaliły wówczas, że pracownicy PGG zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2022 r. otrzymają jednorazową nagrodę finansową. Najwięcej, 6400 złotych brutto, dostali górnicy zatrudnieni pod ziemią. Ale pieniądze otrzymali także: pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych – 5200 zł brutto; pozostali pracownicy na powierzchni – 4000 zł brutto. „Wypłata kwoty jednorazowej zostanie zrealizowana do 29 lipca 2022 roku”, podawała Polska Grupa Górnicza.

Ponadto ustalono, że wartość węgla deputatowego (stawka ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy) w 2023 roku zostanie określona w grudniu 2022 roku. „Od 1 sierpnia 2022 roku zwiększeniu ulegnie także wartość jednostkowa posiłków profilaktycznych: 1) dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią, oraz dla stanowisk określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,2% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) dla stanowisk określonych w załączniku nr 2 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,08 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”, podaje Polska Grupa Górnicza.  

W porozumieniu jednocześnie zastrzeżono, że strony przeprowadzą jeszcze rozmowy dotyczące rekompensaty skutków inflacji: za trzeci kwartał 2022 roku – do 30 września 2022 roku, za czwarty kwartał 2022 roku – do 30 listopada 2022 roku. Wygląda na to, że pierwszy z punktów właśnie zostaje spełniony, a to oznacza, że do 30 listopada również możemy spodziewać się dodatków. Czy tak faktycznie będzie? Czas pokaże.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.