Związek Górnośląski ustanowił Nagrodę im. dr Łucji Staniczkowej

W 75. rocznicę urodzin regionalistki i wiceprezeski Związku Górnośląskiego organizacja ustanowiła Nagrodę im. Łucji Staniczkowej, która przyznawana będzie osobom i instytucjom tworzącym edukację regionalną na Górnym Śląsku. 

Będzie to wyróżnienie, którym chcemy corocznie honorować osoby i instytucje tworzące i wspierające edukację regionalną na Górnym Śląsku.

Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego

Nagroda dla nauczycieli i mecenasów edukacji

Nagrodę przyznawać będzie specjalna kapituła w trzech kategoriach. Nauczyciele regionaliści szczególnie wyróżniający się w swojej pracy zawodowej otrzymają tytuł „Lidera Edukacji Regionalnej”. W tej kategorii nagroda będzie miała także walor finansowy. Dla osób i instytucji, które inspirują i wspierają naukowo nauczycieli przewidziana jest kategoria „Promotor Edukacji Regionalnej”. Z kolei dla tych, którzy wspierają organizacyjnie i finansowo edukację regionalną zarezerwowano tytuł „Mecenasa Edukacji Regionalnej”.

Związek Górnośląski na Facebooku

Nagroda z jednej strony ma upamiętniać dr Staniczkową i jej wkład w rozwój edukacji regionalnej, a z drugiej honorować tych, dzięki którym wiedza o Górnym Śląsku dociera do dzieci i młodzieży.

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Redaktorka prowadząca Śląskiej Opinii. Prowadzi podcast Szum Sporego Miasta. Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.