Krystian Węgrzynek o Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku

Czym jest Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku? Jak uczyć regionalizmu?

O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza z Krystianem Węgrzynkiem, wiceprezesem Związku Górnośląskiego.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.