V Święto Strojów Ludowych. Fotorelacja

W sobotę, 25.09.2021r., na Placu Sejmu Śląskiego odbyło się V Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska.

Spotkanie w roku 2016 zapoczątkował Wiktor Franki. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Wydarzenie organizował Związek Górnośląski.

Fot. Sebastian Pypłacz

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.