Kopalnie Taurona z większym wydobyciem

Zakłady górnicze w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach wypracowały zysk EBITDA na poziomie 44 milionów złotych w czwartym kwartale 2021 roku  wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez TAURON. Spółka zakończyła miniony rok z większym wydobyciem i wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży węgla.

Od czwartego kwartału minionego roku kopalnie w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy TAURON, zainteresowany jak największymi odbiorami węgla. W całym 2021 roku kopalnie TAURON Wydobycie wyprodukowały łącznie około 5,15 mln ton węgla handlowego, czyli więcej o około 600 tysięcy ton węgla w porównaniu do 2020 roku.

Spółka zwiększyła także przychody ze sprzedaży węgla. W 2021 roku kopalnie sprzedały o blisko 1,4 mln ton węgla więcej niż w roku poprzednim, co stanowi 34 procentowy przyrost. 

Dzięki większemu wydobyciu i przychodom ze sprzedaży poprawiła się płynność Spółki. W wynikach rocznych wyraźnie widoczny jest efekt stopniowego przywracania cen węgla z naszych zakładów górniczych do poziomu sprzed pandemii– mówi Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

– Tegoroczna eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o siedem frontów wydobywczych, podobnie jak to miało miejsce w 2021 roku. Tym samym utrzymujemy moce produkcyjne naszych trzech zakładów górniczych i dzięki staraniom zmaksymalizowaliśmy już projektowany na ten rok poziom wydobycia z zakładanych 4,5 mln ton do blisko 5,1 mln ton węgla – podkreśla prezes.

Główne kierunki inwestycyjne w zakładach górniczych Spółki obejmą w tym roku budownictwo podziemne oraz m.in. montaż lub modernizację infrastruktury podziemnej związanej z prowadzoną działalnością produkcyjną.

W 2021 roku TAURON Wydobycie ukończył budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina, czyli sztandarowej inwestycji, dzięki której udostępnione zostały kolejne wartościowe pokłady węgla. W Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono w minionym roku nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, charakteryzujący się najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Zasoby operatywne tego złoża wynoszą około 12 milionów ton.

Tauron Wydobycie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.