Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymali jednorazową rekompensatę za pracę w weekendy. Spółka przelała im pieniądze

Rekompensata za pracę w weekendy od września do grudnia 2021 roku była jednym z postulatów zgłoszonych przez górnicze związki zawodowe w listopadzie 2021 roku. Po licznych protestach, jakie nastąpiły w kolejnych tygodniach od złożenia wniosku, strona społeczna wywalczyła porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Teraz spółka potwierdza, że rozpoczęła wypłacanie jednorazowej rekompensaty finansowej.

We wtorek, 1 marca, Polska Grupa Górnicza ruszyła z wypłatą jednorazowej rekompensaty dla pracowników. Porozumienie w tej sprawie podpisano 14 stycznia 2022 roku, a zgodnie z nim górnicy mieli otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za wzmożoną pracę, również w weekendy, w okresie od września do grudnia 2021 roku. Górnicy dołowi otrzymali 1,6 tys. zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 1350 zł, inni pracownicy powierzchni 1,1 tys. zł, natomiast osoby zatrudnione w administracji – 1 tys. zł. Zapisy dokumentu wskazują jasno, że spełnienie żądań strony społecznej w tym zakresie będzie kosztować spółkę ponad 56,8 mln złotych, a nawet więcej, bo wraz z narzutami (składkowymi, podatkowymi etc.) kwota sięga ponad 69 milionów złotych. Pracownicy wywalczyli rekompensaty po tym, jak w listopadzie 2021 roku złożono wniosek w ich sprawie, a później – w wyniku niezadowalających efektów rozmów – w grudniu dwukrotnie, przez dwa dni, blokowano kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni. W kopalniach związkowcy zorganizowali również referendum strajkowe, a sytuacja była bardzo gorąca. Ostatecznie uniknięto ostrego protestu.

Przypomnijmy, że to nie jedyne finansowe zmiany w Polskiej Grupie Górniczej. Ostatnio zarząd PGG podpisał ze stroną społeczną dokument zatwierdzający podwyżki dla pracowników. Swoje podpisy złożyli również przedstawiciele trzynastu związków zawodowych działających w PGG. Zgodnie zapisami, górnicy będą mogli liczyć na podwyżki w wysokości 7,5%. O tyle ma w 2022 roku wzrosnąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kopalniach spółki i w efekcie będzie ono wynosić 8 815 zł brutto (wcześniej było to 8200 zł brutto). Jak czytamy w porozumieniu, wysokość funduszu wynagrodzeń w 2022 roku w PGG będzie stanowić iloczyn: 12 miesięcy x 8 815 zł brutto/prac x 36 823 (stan zatrudnienia w spółce na 1 stycznia 2022 roku). „Strony niniejszego porozumienia, mając na względzie równomierne wydatkowanie środków wynikających z ustalonego na 2022 r. Funduszu Wynagrodzeń, ustalają, że po każdym kwartale 2022 roku będzie analizowany stopień realizacji tych środków i na tej podstawie będą podejmowane odpowiednie decyzje”, zastrzeżono w dokumencie.

Polska Grupa Górnicza boryka się od dłuższego czasu z problemami finansowymi. Gdy w lutym 2022 roku w spółce wypłaty skumulowały się z „czternastkami”, na pomoc przyszedł rząd. Około 400 milionów złotych zostało przelanych na konto PGG, to jedna z transzy przewidziana w ramach rozpisanego na lata 2022-2031 programu dla górnictwa. Łącznie ma on kosztować blisko 29 miliardów złotych, które trafią do węglowych spółek w ciągu 10 lat. Co ciekawe, pieniądze zostały przelane bez zgody Komisji Europejskiej, która jeszcze nie zatwierdziła umowy społecznej, w której dofinansowanie jest przewidziane. Czy w przypadku odrzucenia dokumentu, pieniądze trzeba będzie zwrócić? Nie wiadomo. Pozostaje nam czekać, co na to wszystko odpowiedzą unijni urzędnicy.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.