Górnicy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Bogdance będą zarabiać więcej. Zawarto porozumienia, pensje pójdą w górę

Nie tylko w Polskiej Grupie Górniczej związkowcy wywalczyli wyższe wynagrodzenia dla pracowników. Strona społeczna w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w spółce Bogdanka zawarła właśnie porozumienia, które gwarantują górnikom wyższe pensje. Dokumenty w tych poszczególnych zakładach podpisano dzień po dniu. Ile będą teraz wynosiły wynagrodzenia? Znamy szczegóły.

Najpierw w spółce Bogdanka, a następnego dnia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przedstawiciele zarządów podpisali ze stroną społeczną porozumienia gwarantujące podwyżki dla pracowników. Skupiając się na Lubelskim Węglu Bogdanka, dokument zawarły cztery związki zawodowe. Średnie wynagrodzenie w tej spółce ma teraz wynosić 9892 zł brutto. To skok o blisko 600 złotych w porównaniu z 2021 roku, kiedy przeciętnie górnicy zarabiali tam po 9300 zł brutto. Podwyżki uwzględniają już wypłatę styczniową, a – jak czytamy w „Strefie Biznesu” – w każdej stawce zaszeregowania nastąpi 10-procentowy wzrost wynagrodzenia. To jednak nie wszystko. Od lutego pracownicy zakładu górniczego otrzymają też większe dodatki. Ich wysokość ma być uzależniona od charakteru pracy. Do tego wszystkiego dorzucono dofinansowanie do „posiłku regeneracyjnego”.

Negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Bogdance, przypomnijmy, trwały od listopada 2021 roku. Artur Wasil, prezes spółki, deklarował jednak, że porozumienie można było podpisać już w grudniu, gdyby nie wycofanie się z negocjacji jednego ze związków zawodowych, kiedy ogłoszono przystąpienie do sporu zbiorowego. „Z niepokojem obserwowaliśmy poziom dezinformacji jaki był przekazywany załodze. W dobie pandemii i zmęczenia społeczeństwa tym faktem, takie działania są skrajnie niebezpieczne i powodują duże perturbacje”, mówi prezes Artur Wasil, cytowany przez „Chełm Nasze Miasto”. Ostatecznie wszystkie cztery związki zawodowe podpisały porozumienie.  „Związkowcy zagwarantowali sobie także zatrudnienie na 2,5 roku i 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy nie z winy pracownika”, podaje „NM”. Mało tego, gdyby sytuacja w Bogdance uległa zmianie, strony zastrzegły sobie prawo do dalszych negocjacji. Wyrażono jednak nadzieję, że umowa będzie obowiązywała cały 2022 rok.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej strona społeczna także wywalczyła podwyżki. Dokładnie 28 stycznia zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Ustalono, że od 1 stycznia 2022 roku stawki płac zasadniczych każdego z pracowników wzrosną o 10 proc. Także od stycznia z 21 do 30 zł wzrośnie wartość wypłat za posiłki profilaktyczne. W skład reprezentatywnych organizacji związkowych JSW wchodzą: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW, Zawiązek Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW i Federacja ZZG JSW. „Cieszę się, że udało się nam porozumieć. Teraz wszyscy będziemy spokojnie pracować, nie będziemy tracili energii na niepotrzebne spory, które w przeszłości zbyt często towarzyszyły negocjacjom płacowym. Udowodniliśmy, że merytoryczne rozmowy są najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję reprezentatywnym organizacjom związkowym za konstruktywną postawę”, powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.

To kolejne spółki, których pracownicy mogą liczyć na podwyżki. Wcześniej nagrody finansowe wywalczyli związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej. Jak czytamy w podpisanym dokumencie, wszystkim pracownikom PGG zatrudnionym na dzień 31 grudnia 2021 roku zostanie wypłacona jednorazowa kwota pieniędzy. Dodatkowe wynagrodzenie ma wpłynąć na ich konto 1 marca 2022 roku i jest ono rekompensatą za pracę w dni wolne od września do grudnia 2021 roku. Pracownicy mogą też spodziewać się podwyżek wynagrodzeń.  Komitet strajkowy związkowców poinformował, że rekompensata zostanie wypłacona 1 marca „w celu uniknięcia konsekwencji podatkowych wynikających z tzw. Polskiego Ładu, co wiąże się z podwójną wypłatą wynagrodzeń w lutym (wypłata plus 14-ta pensja)”. W komunikacie strony społecznej czytamy, że przyjęte przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2021 r. (tj. 8200 złotych) stanowi podstawę obliczenia przyrostu (indeksacji) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2022. W dokumencie zapisano także, ile będzie wynosić jednorazowa nagroda. Szczegóły znajdziecie na „Śląskiej Opinii”:

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.