Tauron szkoli przyszłych pracowników zakładów górniczych. Rusza program praktyk

Tauron Wydobycie, podobnie jak wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa, zapowiedział dalsze wsparcie dla studentów wiążących swoją przyszłość z pracą w zakładach górniczych. Spółka rusza z praktykami studenckimi we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tylko w tym roku ponad 300 uczniów ukończyło kształcenie w zawodowych klasach patronackich Tauronu.

Spółka podjęła współpracę nie tylko z AGH w Krakowie, ale też ze szkołami średnimi. Cel? Dopływ odpowiednio wykwalifikowanej kadry do zakładów górniczych spółki. Od 2010 roku w Tauron Wydobycie zatrudniono 250 absolwentów klas patronackich. „Wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego, umożliwiając studentom kierunków technicznych nabywanie praktycznych umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy, przy wykorzystaniu infrastruktury naszych zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach”, mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie. „Dzięki współpracy z renomowaną Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie jesteśmy beneficjentami profesjonalnego kształcenia kadry technicznej”, dodaje prezes Pytel.

Ekologiczne aspekty procesu produkcji, logistyka, transport i spedycja, a także metody i systemy eksploatacji oraz elementy cyklu technologicznego – to niektóre przewodnie obszary tematyczne tegorocznych wakacyjnych praktyk studenckich. „AGH kładzie silny nacisk na współpracę z przemysłem. Skutkuje to niezwykle przydatnymi praktykami zawodowymi. Nasi studenci mogą dzięki temu uczyć się od ekspertów, którzy na co dzień zajmują się eksploatacją surowców. Dzięki tego typu praktykom nasi absolwenci z kolei wchodzą na rynek pracy bogatsi o bardzo cenne doświadczenie i znajomość procesów w największych firmach z obszaru energetyki czy wydobycia złóż”, podkreśla prof. Rafał Dańko, prorektor ds. studenckich AGH.

W zakresie średniego szkolnictwa zawodowego Tauron Wydobycie obejmuje umowami patronackimi 20 klas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w Zespole Szkół w Libiążu oraz w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. W roku szkolnym 2020-2021 w klasach patronackich spółki kształciło się łącznie 309 uczniów w specjalnościach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik. Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnienia otrzymało w tym roku 45 uczniów klas patronackich.

Przypomnijmy, że rezygnować ze współpracy ze szkołami czy uczelniami w zakresie zatrudniania absolwentów w zakładach górniczych nie zamierza też Jastrzębska Spółka Węglowa. Niedawno zapewniano, że taka forma wsparcia zostanie utrzymana, a JSW po raz trzeci przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym w regionie. W tym roku stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół w Knurowie, Jastrzębiu–Zdroju, Ornontowicach, Czerwionce–Leszczynach oraz w Pawłowicach. Nagrody specjalne trafiły do trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem o współpracy.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.