Rekordowe wyniki w KGHM Polska Miedź. Spółka podsumowała pierwszy kwartał 2021 roku

KGHM Polska Miedź przedstawiła podsumowanie za pierwszy kwartał 2021 roku. Spółka chwali się najlepszymi wynikami operacyjnymi i finansowymi od niemal dekady. Z raportu wynika, że znacząco zmniejszono też zadłużenie, pojawiła się również rekomendacja wypłaty dywidendy i nowe koncesje, a także mistrzostwo w światowych rankingach w produkcji srebra.

„Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona”, mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. Spółka podsumowała pierwszy kwartał 2021 roku, chwaląc się, że KGHM w tym okresie zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego grupy i spółki. „Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34 proc. Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w 1 kwartale 2.608 mln zł, co stanowi 2,3-krotny wzrost w relacji do 1 kwartału 2020 roku. Kwartalna EBITDA jednostkowa wzrosła o 86 proc. w relacji do 1 kwartału 2020 roku i wyniosła 1.675 mln zł. Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM. Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 proc.) wyższym od zanotowanego w 1 kwartale 2020 roku i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1.365 mln zł”, czytamy w raporcie przygotowanym przez spółkę.

Taki poziom kwartalnego zysku netto, jak chwali się KGHM, jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych. „Podobnie zysk netto samej KGHM Polska Miedź S.A. (975 mln zł). Wzrost kwartalnych przychodów grupy o 27 proc., w relacji do 1 kwartału 2020 roku, do poziomu 6.745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN”, podają przedstawiciele spółki. 

Ceny miedzi w pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/troz. W raporcie napisano, że w obliczu ożywienia gospodarczego nastąpiła poprawa sentymentu do surowców i stabilizacja na średnich poziomach relacji cen złota i srebra (gold/silver ratio). Wyższa o 6,6 proc. od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec 1 kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. „W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy. Koszty podstawowej działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź były wyższe o 16,6 proc. w relacji do analogicznego okresu 2020 r., głównie z uwagi na realizację wyższej sprzedaży wyrobów z miedzi, przy wykorzystaniu do produkcji wyższej ilości wsadów obcych. W wyniku wzrostu wartości podatku od wydobycia niektórych kopalin nastąpił wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź (koszt C1 bez podatku był niższy o 12,6 proc., głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota). Z kolei zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 19 proc. w relacji do ubiegłego roku, było efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia produkcji i sprzedaży miedzi”, podaje KGHM.

Co ciekawe, grupa KGHM w pierwszych miesiącach 2021 roku odnotowała też spadek zadłużenia, mierzyon relacją długu netto do EBITDA. Spadł do poziomu 0,8 z 1,7 na koniec 1 kwartału roku poprzedniego i z 0,9 na koniec 2020 roku. Kapitał własny KGHM na dzień 31 marca 2021 roku wyniósł 21.491 mln zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł w stosunku do końca ubiegłego roku. „Po analizach aktualnych możliwości finansowych spółki (biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz aktualną sytuację na rynku metali), zarząd KGHM przedłożył Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2020. W uchwale znalazła się propozycja, by kwotę 300 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,50 zł/za akcję”, podaje spółka. 

Prezes Marcin Chludziński podsumował, że realizując strategię spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. „Gwarantuje to firmie bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Działamy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju”, dodał Marcin Chludziński. Spółka przekazuje ponadto, że w pierwszym kwartale tego roku zapadła decyzja o zdefiniowaniu i powołaniu Programów Strategicznych dla KGHM. W 2021 roku firma przekonuje, że nadal będzie poprawiać parametry produkcyjne, stabilizować finanse i realizować „ambitne inwestycje”. 

Tym bardziej, że pod koniec kwietnia Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzje przyznające KGHM koncesje na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce. Miedziowy gigant planuje dalsze projekty związane z minimalizacją wpływu spółki na otoczenie. Kontynuowany będzie Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W Hucie Miedzi Głogów i Hucie Miedzi Legnica prowadzonych było 11 projektów, z których w pierwszym kwartale 2021 roku zakończono następujące: instalacja przesyłowa żużla poołowiowego (HM Głogów), magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych (HM Głogów). 

KGHM nadal utrzymuje reżim sanitarny i restrykcje związane z pandemią COVID-19. Trwają między innymi szczepienia pracowników firmy.

Default image
Bartosz Wojsa
Dziennikarz, redaktor prowadzący śląskiego serwisu w „Super Expressie”.