Dialog społeczny w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Prezes Barbara Piontek chce co miesiąc spotykać się ze wszystkimi związkowcami

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, prof. Barbara Piontek, wpadła na pomysł, by co miesiąc organizować spotkania z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających przy spółce. Pierwsza taka rozmowa online odbyła się już z jej inicjatywy, a spotkania mają być organizowane cyklicznie. Jak zapewniają przedstawiciele JSW, pomysł spodobał się stronie społecznej.

Dialog społeczny w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czyli cyklicznie spotkania ze stroną społeczną. To pomysł, który zrodził się w głowie prezes Barbary Piontek. Z jej inicjatywy pierwsza rozmowa online z przedstawicielami związków zawodowych odbyła się już 5 maja i ma być powtarzana raz w miesiącu. Związków działających przy JSW jest aż 65, więc będzie to nie lada wyzwanie. „Takie nowe spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW, będą się odbywać raz w miesiącu online, co zostało przyjęte z entuzjazmem i poparciem strony społecznej”, zapewniają przedstawiciele spółki. A o czym rozmawiano w maju? Wśród tematów była informacja dotycząca przedłużenia o kolejne 10 lat okresu gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW, o czym pisaliśmy na łamach „Śląskiej Opinii” już na początku kwietnia.

Omawiano także zapisy porozumienia z 2020 roku przesłane przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe. Chodzi o żądania podwyżek i nagród pieniężnych dla górników, jakie – zdaniem związkowców – przysługują im dzięki temu dokumentowi. Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Górników i Kadra kierowały już wcześniej pismo do prezes JSW Barbary Piontek, żądając realizacji tamtejszych postanowień. Wskazano, że porozumienie zakładało wzrost stawek płac zasadniczych w JSW o 4 proc. od 1 marca 2020 roku oraz wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej, która miałaby wynieść: 3500 złotych dla pracowników dołowych, 3000 zł dla pracowników przeróbki oraz 2700 zł dla pozostałych pracowników. „Wzywamy zarząd JSW do stosowania przedmiotowego porozumienia, gdyż niepokój społeczny jest coraz większy z uwagi na nieprzestrzeganie dokonanych ustaleń przez pracodawcę. Brak realizacji porozumienia zmusi nas do podjęcia dalszych działań przewidzianych w przepisach prawa”, napisali związkowcy.

Temat podwyżek też był zresztą na spotkaniu z prezes Piontek poruszany, ale w kontekście wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% od 1 lipca 2021 roku. W kwietniu prezeska Jastrzębskiej Spółki Węglowej tłumaczyła, że spółka nie może udzielić podwyżek wcześniej z uwagi na podpisane umowy – między innymi z Polskim Funduszem Rozwoju. „Miejsca pracy są bezpieczne”, zapewniała jednocześnie w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez spółkę. 

Majowa rozmowa online ze związkowcami dotyczyła również propozycji realizacji stałych rozwiązań w zakresie polityki płacowej w kolejnych latach działalności spółki, a także racjonalizacji tego procesu, biorąc pod uwagę kondycję finansową JSW. „Uruchomiony został także specjalny adres e-mail, a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich terminarzach stałych tzw. „dni otwartych drzwi” dla strony społecznej i wszystkich pracowników spółki”, mówi Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To potwierdzenie tego, o czym prezeska Piontek mówiła w kwietniu. „Pamiętajcie, że moje drzwi, drzwi całego zarządu, są dla państwa otwarte. Jesteśmy do dyspozycji. Jak tylko skończy się czas pandemii, będziemy państwa odwiedzać bezpośrednio na kopalniach i wsłuchiwać się w państwa potrzeby”, zapewniała, zwracając się do pracowników. 

Termin kolejnego spotkania strony ustaliły na 7 czerwca 2021 roku.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.