Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Miliard złotych wpłynęło na konto Polskiej Grupy Górniczej. Spółka zdradza, na co wyda otrzymane pieniądze

Kwota 1 miliarda złotych pożyczki płynnościowej udzielonej Polskiej Grupie Górniczej w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” do ochrony przed skutkami kryzysu pandemicznego Covid-19 wpłynęła w czwartek, 8 kwietnia, na rachunek PGG.

Przypomnijmy, że 2 kwietnia tego roku Polska Grupa Górnicza zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umowę pożyczki płynnościowej do kwoty 1 mld zł. 

W ten sposób zrealizowana została obietnica rządu, złożona wiosną zeszłego roku w szczycie infekcji wśród górników, po prewencyjnym wstrzymaniu na wiele tygodni ruchu kopalń, o udzieleniu niezbędnej pomocy dla największej polskiej spółki węgla kamiennego, dotkliwie doświadczanej przez pandemię Covid-19. 

– W terminie do 7 kwietnia tego roku spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające a następnie złożyliśmy wniosek do PFR o wypłatę pełnej kwoty pożyczki. W dniu dzisiejszym na rachunek PGG prowadzony w PKO BP wpłynęła kwota 1 mld zł – poinformował w czwartek, 8 kwietnia, Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG.

Pieniądze z pożyczki płynnościowej PFR przeznaczone zostaną na regulowanie zobowiązań handlowych (w tym zakupy towarów i materiałów), wynagrodzeń i kosztów świadczeń pracowniczych, zobowiązań publiczno-prawnych (opłaty i podatki) oraz innych wydatków związanych z finansowaniem bieżącej działalności firmy, ustalonych w umowie pożyczki i zaakceptowanych przez PFR. 

Warunkiem uruchomienia pożyczki było spełnienie przez PGG tzw. warunków zawieszających. PFR wymagał zwłaszcza podpisania oddzielnej umowy między spółką, PFR a wierzycielami finansowymi spółki – stronami umowy emisji obligacji PGG.

Spłata pożyczki nastąpi do 28 lutego 2025 r.

PGG

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.