Posiedzenie Sejmu ws. programów osłonowych i informacji bieżącej (30.04.2020)

Sejm zajmie się dziś Sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informacją bieżącą oraz głosowaniami (w godzinach wieczornych).

Obrazek domyślny
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.