Czy można jednocześnie zaszczepić się przeciw grypie i COVID-19?

To FAKT! Wraz z nadejściem sezonu jesienno-zimowego znacznie wzrosło ryzyko zachorowania na grypę i COVID-19. Dlatego medycy rekomendują jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko obydwu chorobom – zwłaszcza tym, którzy należą do grup podwyższonego ryzyka, np. z powodu wieku, chorób przewlekłych czy też wykonywanego zawodu. Co istotne, obecnie można przyjąć obydwie szczepionki w czasie tej samej wizyty w punkcie szczepień!

„Biorąc pod uwagę powagę sytuacji epidemiologicznej, ciągle niezadawalający odsetek zaszczepionych przeciw COVID-19 i bardzo niski stan zaszczepienia przeciw grypie w Polsce, rekomendujemy jednoczasowe (w czasie jednej wizyty, w dwie różne kończyny) szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie wszystkimi dostępnymi na rynku polskim szczepionkami, dla danej grupy wiekowej. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19” – czytamy w opublikowanych niedawno rekomendacjach zespołu uznanych ekspertów medycznych w sprawie jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19.

Autorzy tych rekomendacji – wśród których są m.in. doświadczeni klinicyści, a także konsultanci krajowi reprezentujący różne dziedziny medyczne – przekonują, że w interesie społecznym i zdrowotnym jest jak najszybsza realizacja obu szczepień. Zwłaszcza, że według aktualnego stanu wiedzy medycznej szczepienie przeciw grypie może chronić także przed powikłaniami COVID-19, nawet u osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

„Zarówno grypa, jak i COVID-19 niosą za sobą ryzyko groźnych powikłań. Obie choroby oprócz dróg oddechowych atakują wiele innych narządów. Zarówno COVID-19 jak grypa mogą doprowadzić do rozwoju: zapalenia płuc, zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), zapalenia mięśnia sercowego, niewydolności wielonarządowej (niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, wstrząs), zaostrzenia przewlekłych schorzeń (obejmujących płuca, serce, układ nerwowy, cukrzycy), incydentów sercowo-naczyniowych, jak też wtórnych zakażeń bakteryjnych” – podkreśla dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i jeden z autorów wspomnianych rekomendacji. 

Niestety, u niektórych osób może dojść do jednoczesnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i wirusem grypy – czyli tzw. koinfekcji, która może być szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia. Dlatego właśnie w ramach „dmuchania na zimne” eksperci zachęcają do jak najszybszego przyjęcia szczepionek przeciw obydwu tym chorobom. U zdecydowanej większości osób szczepienia te istotnie zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji, a także związanej z tym hospitalizacji i przedwczesnego zgonu. 

Na koniec warto przypomnieć, że w trwającym obecnie sezonie jesienno-zimowym Ministerstwo Zdrowia realizuje bezpłatną akcję szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych lub na stronie portalu Szczepienia Info. 

Źródło informacji: Serwis Zdrowie  

Obrazek domyślny
Polska Agencja Prasowa