Rybnik podsumował koszty miasta w związku z epidemią koronawirusa

Walka z koronawirusem to szereg ograniczeń w życiu codziennym.  To także realne koszty i straty dla wielu ludzi – również dla Miasta. 

Koronawirus i działania związane ze zwalczaniem epidemii z jednej strony wpłynęły na  ograniczenie dochodów miejskiej kasy, z drugiej – spowodowały dodatkowe wydatki.  

Rybnik odpowiedział na skierowany do samorządów apel ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zawieszenie opłat za parkowanie na miejskich parkingach na czas epidemii. Od 19 marca opłaty za parkowanie na miejskich parkingach i w pasach drogowych nie są pobierane. Działanie takie ma na celu ograniczenie gromadzenia się ludzi w transporcie publicznym, w którym szansa na zarażenie wirusem jest o wiele większa, niż w transporcie indywidualnym. W związku z zawieszeniem opłat za parkowanie na parkingach Miasto w marcu 2020 roku odnotowało stratę finansową w wysokości 77 770,90 zł. Dalsze prognozowane straty przychodów z tego tytułu to 218 000 zł miesięcznie. Niepobieranie opłat za parkowanie w pasie drogowym generuje dla miasta miesięczną stratę w wysokości 48 tysięcy zł. Szacuje się również, że wpływy za zajęcie pasa drogowego będą niższe o 20%, a dochód miasta będzie mniejszy o 40 tysięcy zł. 

Dodatkowe koszty i straty dla Miasta wynikają także z czasowego zamknięcia targowisk oraz ograniczenia w ich funkcjonowaniu. W marcu odnotowano straty finansowe w wysokości 36 937 zł z tytułu opłaty targowej oraz 4 305,18 zł z tytułu opłat RSK (opłata za zajęcie miejsca handlu, dzierżawa gruntu). W kwietniu RSK zakłada straty finansowe w wysokości 54 484 zł z tytułu opłaty targowej oraz 19 253,82zł z tytułu opłat RSK. Dodatkowo, na potrzeby dalszego funkcjonowania targowisk, poniesione zostaną  kolejne wydatki związane z zakupem środków dezynfekcyjnych zgodnie z przyjętymi wytycznymi na poziomie 5 000 zł miesięcznie.

W kolejnych miesiącach, zakładając handel na straganach wyłącznie artykułami branży spożywczej oraz ogrodniczej, a także przy zastosowaniu 50% ulgi na czynsz za dzierżawę gruntu pod pawilony i kioski handlowe na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 183/2020, prognozowane straty przychodów wyniosą  32 000 zł miesięcznie z tytułu opłaty targowej i 20 000 zł z tytułu opłat RSK.

W związku z epidemią koronawirusa Rybnickie Służby Komunalne odnotowały dodatkowe koszty związane z zakupem środków dezynfekcyjnych do odkażania miejsc publicznych i na terenie zakładu pracy oraz środków ochrony osobistej dla pracowników RSK. W marcu (okres 13-31.03) była to kwota 35 170,61 zł. W okresie od  1 do 13 kwietnia koszty te obliczono na 8 346,73 zł. RSKprognozuje wydatki w kolejnych miesiącach związane zakupem wyżej wymienionych środków na poziomie 20 000 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że wraz z wystąpieniem epidemii RSK rozpoczęły dezynfekowanie miejsc publicznych (przystanki, ławki, szalety, przyciski sygnalizacji świetlnych, klatki schodowe, windy na parkingu wielopoziomowym), sukcesywnie poszerzając ilość miejsc, a także zakres prac zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. Od 15 kwietnia służby miejskie dezynfekują drogi, rynek, place i deptaki sprzętem specjalistycznym (polewaczka, zamiatarka). Koszty związane z odkażaniem (pensje pracowników + paliwo) wyniosły w skali miesiąca 75 000 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szacuje spadek dochodów na poziomie 190 tysięcy zł. ZGM ponosi też koszty zakupu materiałów ochronnych i dezynfekujących – jednostka wydała na ten cel 29 tysięcy zł. 

72 pojazdy zostały wycofane z ruchu, to oznacza mniejsze wpływy z tytułu podatków od środków transportu. Kwota ta zbliża się do 40 tysięcy zł. 

Straty ponoszą również jednostki kultury, które nie tylko nie mogą prowadzić swojej działalności, ale też wynajmować swojego zasobu. Teatr Ziemi Rybnickiej sygnalizuje straty (niezrealizowany dochód) na poziomie 37 tysięcy zł. 

Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca uwagę na sporą liczbę tzw. zerowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niefunkcjonowanie niektórych obiektów. Utracone w ten sposób opłaty były zaś skalkulowane w prognozie finansowej dotyczącej gospodarki odpadami. 

Miejski Dom Pomocy Społecznej sygnalizuje dodatkowe wydatki na poziomie blisko 15 tysięcy zł, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeszło 17 tysięcy zł – kwoty te są w głównej mierze przeznaczane na środki czystości.

Warto zaznaczyć, że Rybnik przeznaczył blisko milion zł na walkę z pandemią koronawirusa. Z budżetu miasta Rybnik przekazał 816 tysięcy zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w na aparaturę do przeprowadzenia testów na obecność wirusa. Prezydent Rybnika przekazał też 50 tysięcy złotych na wymazobus. Na sesji rady miejskiej z 23 kwietnia radni zdecydowali o udzieleniu wsparcia w kwocie 50 tysięcy złotych dla szpitala zakaźnego w Raciborzu.  Miasto zakupiło też za prawie 150 tysięcy zł. 125 laptopów dla szkół, aby umożliwić uczniom cyfrową edukację. 

Koronawirus wpłynął też na pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Jednostka informuje, że na dzień 21 kwietnia zarejestrowanych jest 1937 osób bezrobotnych z terenu miasta Rybnika. Jak dotąd PUP otrzymał dwa sygnały o planowanych w związku z epidemią zwolnieniach 5 pracowników z 2 firm, które mają swoje filie na terenie Rybnika. Urząd Pracy rozpoczął realizację instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców przedstawianych w rządowym pakiecie pomocowym. Aktualnie Rybnik dysponuje kwotą 16,5 mln zł na wspieranie lokalnych przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, a o kolejne 4 mln rybnicki PUP wnioskuje. Od 2 kwietnia przyjmowane są wnioski o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, jak dotąd wpłynęło ich 1675. Wypłacono 612 pożyczek na kwotę ponad 3 mln zł. Od 17 kwietnia urząd prowadzi nabór wniosków na kolejne formy dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – wpłynęło 96 takich wniosków. 

Informacja prasowa Urzędu Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.