Czym jest „opłata klimatyczna”? Czy powinno się pobierać „opłatę klimatyczną” w miastach, w których przekraczany jest wskaźnik zanieczyszczenia powietrza? Jak wygląda proces zaskarżenia „opłaty klimatycznej”?

O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza z Patrykiem Białasem, prezesem stowarzyszenia BoMiasto.pl i Radnym Miasta Katowice.

Rozmowa została nagrana w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach. Materiał powstał we współpracy ze stowarzyszeniem BoMiasto i European Climate Foundation.