Kontrole pieców z powietrza

Straż Miejska w Bielsku-Białej podejmuje działania mające na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę jakości powietrza w naszym mieście. 20 stycznia funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki SM po raz kolejny prowadzili kontrole z użyciem drona.

Drona – wykorzystywanego do analizy spalin wydobywających się z domowych kominów – było można dostrzec na niebie w dzielnicach Straconka i Lipnik. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej informowali właścicieli nieruchomości o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie zjawisko smogu. W ramach akcji informacyjnej strażnicy przekazali właścicielom kontrolowanych budynków materiały dotyczące programu wymiany starych kotłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła, który jest realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W trakcie przeprowadzonych działań ujawniono jeden przypadek spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów w postaci płyt meblowych. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się np. w postaci chorób nowotworowych.
Na sprawcę nałożona została grzywna poprzez wystawienie mandatu karnego.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.