Tani prąd z wiatraków to obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie przychodów i zysków przedsiębiorstw

Nawet 20 GW energii z wiatru można uruchomić ze 190 tys. ha terenów poprzemysłowych w Polsce  -wynika z przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) raportu „Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej”. To niemal dwukrotnie więcej niż obecne moce zainstalowane w tym sektorze. W Polsce przemysł jest największym konsumentem energii elektrycznej, odpowiadając za około 30% całkowitego zużycia.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oszacowało potencjał polskiej lądowej energetyki wiatrowej do 2040 r na 41,4 GW przy wprowadzeniu 500 m minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań, oraz na 22 GW w przypadku utrzymania istniejącej regulacji, w której odległość ta wynosi 700 m. PSEW przypomina, że od tych wielkości należy odjąć ok. 10 GW mocy już istniejących farm wiatrowych. Oznacza to, że możliwy do realizacji potencjał lądowej energetyki wiatrowej w ciągu 16 lat to 12 GW w wariancie utrzymania 700 m i 31 GW przy wprowadzeniu 500 m.

Według raportu firmy doradczej Ecofys, sporządzonego na zlecenie Komisji Europejskiej, koszt wytworzenia energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych wynosi 105 euro/MWh, podczas gdy w przypadku elektrowni węglowych waha się między 160 a 230 euro/MWh. Oznacza to, że energia wiatrowa jest nawet dwukrotnie tańsza od węgla.

Wielkim wyzwaniem dla transformacji Górnego Śląska jest największy w kraju odsetek terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskie tempo rekultywacji i zagospodarowania tych terenów (65 ha/rok w 2018 r.). Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny górnicze, często zlokalizowane w centrach miast, oraz tzw. zwałowiska, powstałe w wyniku wydobycia i przetwórstwa węgla (aż 138 zwałowisk spośród 153 w całym kraju znajduje się na terenie województwa śląskiego).

Przemysł na Górnym Śląsku, z wypiekami na twarzy, oczekuje na powstający przy współpracy Głównego Instytutu Górnictwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogólnodostępny system informacyjny o terenach pogórniczych na terenie województwa śląskiego. Liczy, że dane z systemu pozwolą ocenić możliwości i potencjał do wykorzystania terenów pogórniczych w kierunku rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.

Tani prąd z wiatru w przemyśle to nie tylko ograniczenie śladu węglowego, lecz także obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie przychodów i zysków przedsiębiorstw, konkurencyjności produktów, a także bezpieczeństwa energetycznego kraju. To wielkie wyzwanie dla przemysłu w Polsce, ponieważ większość gałęzi przemysłu zalicza się do branż energochłonnych, które do wytwarzania produktów potrzebują dużej ilości energii.

Więcej energii z wiatru na terenach przemysłowych i na potrzeby przemysłu to przestrzeń do innowacji, ale także nowe perspektywy dla zrównoważonego i bardziej efektywnego ekonomicznie wykorzystania terenów zdegradowanych. Przemysł na Górnym Śląsku, dostrzegając ogromne korzyści płynące z rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, aktywnie włączy się w ten proces.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.