Pierwsze dni nowego rządu, podkomisja smoleńska, Braun i problemy Konfederacji

Orliki, autostrady i drugie najdłuższe exposé w historii. O pierwszych dniach nowego rządu, podkomisji smoleńskiej oraz dylemacie Sławomira Mentzena rozmawiają Magda Kwaśniok i Sebastian Pypłacz.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Prowadząca dział Śląska Opinia o Kulturze i podcast Szum Sporego Miasta.