Izba przyjęć Szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej zostanie zmodernizowana

4 mln zł na modernizację izby przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. To  dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w   wysokości 98 proc. potrzebnej kwoty. 

Głównym założeniem planowanej inwestycji jest rozdzielenie wejścia dla pieszych od podjazdu dla karetek. Sama izba będzie większa, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Przebudowane zostanie wejście główne i podjazd dla ambulansów, a wjazd na teren szpitala poszerzony. 

„To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców właściwie całego subregionu południowego naszego województwa, ponieważ jest to jedyny szpital dziecięcy na tym terenie. Doczekaliśmy czasów, że pediatrii prawie nie ma w Cieszynie, nie ma w Pszczynie, w okrojonym zakresie jest w Żywcu. W naszym regionie mamy ok. 150 tys. dzieci, jest więc „za czym” chodzić”- mówi starosta bielski Andrzej Płonka o staraniach samorządu o środki na Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. 

Samorząd powiatu, który jest organem prowadzącym dla bielskiego „pediatryka” od dawna zabiegał o dofinansowanie na modernizację placówki, stąd dokumentacja projektowa modernizacji izby przyjęć jest już gotowa. 

„Nie udało się nam pozyskać ponad 60 mln zł na kompleksowy projekt, teraz mamy wiadomość o dofinansowaniu na modernizację izby przyjęć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasze działania: ministrom Grzegorzowi Pudzie i Stanisławowi Szwedowi oraz posłowi Przemysławowi Drabkowi” – mówi starosta Płonka.  

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.