Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu

Przed nami wybory, które jak co cztery lata są okazją do debaty o wizji społeczeństwa, państwa ale i modelu gospodarczego dla Polski na kolejne lata. Jako głos przedsiębiorców chcemy jasno przedstawić nasze oczekiwania wobec rządzących, którzy będą w znaczący sposób decydowali o środowisku w jakim przyjdzie nam rozwijać polskie firmy, tworzyć miejsca pracy i polski dobrobyt.   

Kampania wyborcza jest, niestety, okresem sprzyjającym populistycznym uproszczeniom i krótkowzrocznym obietnicom. Polska w okresie ogromu wyzwań trudnej trzeciej dekady XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje europejskiej integracji, nowoczesnej gospodarki, silnych instytucji państwowych oraz zdrowego i efektywnego dialogu społecznego. Lewiatan  stworzył więc postulaty na nową kadencję parlamentu, które naszym zdaniem są konieczne do osiągnięcia tych celów. 

Pobierz postulaty – wersja skrócona

– W trosce o naszą przyszłość i z nadzieją, że możemy wykorzystać nadarzające się nam szanse, przygotowaliśmy zestaw postulatów gospodarczych obejmujących konkretne działania w kluczowych obszarach. Gospodarka buduje znaczenie Polski w świecie i poziom życia Polek i Polaków. Uważamy, że kwestie gospodarcze wciąż są traktowane w programach politycznych ”po macoszemu” i często marginalizowane w porównaniu z festiwalem populistycznych i kosztownych obietnic. Dlatego apelujemy o wypracowanie dobrego programu gospodarczego dla Polski w pełni  wykorzystującego potencjał przedsiębiorców . Jako organizacja pracodawców jesteśmy gotowi uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Pobierz postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu – wersja rozszerzona

Nie da się zbudować silnej gospodarki, zaciągając kredyt na wiele pokoleń po to, żeby go dziś „przejeść” w całości i utrzymać władzę. Zadłużać się trzeba mądrze z jasną wizją na jakie inwestycje społeczne czy gospodarcze przeznaczymy cenne zasoby. Tak należy budować silniejszą gospodarkę, perspektywy trwałego rozwoju, lepsze miejsca pracy i wyższy dochód narodowy. 

Polska nie może być zarządzana chaotycznie, od pomysłu do pomysłu, gdzie znaczna część wydatków budżetu państwa  jest de facto ukryta, podatki rosną, publiczna służba zdrowia jest w coraz głębszym kryzysie, podobnie jak standardy edukacji.

Musimy jak najszybciej odbudować, niewydolny system sądownictwa, sparaliżowany latami nieudolnych „reform” bo jest on niezmiernie istotny dla obywateli ale i potrzebny dla stabilnego wzrostu gospodarki. Potrzebujemy państwa wolnego od nieustannego godzenia w ład i kompromis społeczny, od ręcznej manipulacji funkcjonowaniem instytucji, których niezależność stoi u podstaw zasad stabilnej demokracji. Musimy demonopolizować politykę gospodarczą, niebezpiecznie przechyloną w kierunku wizji czempionów kontrolowanych przez skarb państwa, odbudowujących monopole kosztem dynamiki rozwoju sektora prywatnego. Ten sposób postępowania, mimo że ma ciągle w społeczeństwie grono wiernych zwolenników, jest trudny do zaakceptowania dla większości obywateli, a zwłaszcza przedsiębiorców. 

Potrzebujemy jasnych celów, jasnego podziału odpowiedzialności, przejrzystego zarządzania finansami publicznymi, poszanowania dialogu społecznego, rządów prawa, stabilnych regulacji i krytycznej analizy dotychczasowych obietnic

Nasze postulaty obejmują 12 obszarów, szczegółowo opisanych w załącznikach i na stronie lewiatan.org/postulaty, są to:

 1. Lepsze prawo
 2. Ręce do pracy
 3. Edukacja, edukacja, edukacja
 4. Tania i czysta energia
 5. Cyfryzacja (gospodarki i administracji)
 6. Proste podatki
 7. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Proste umowy i ich egzekucja
 9. Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego oraz finansów obywateli
 10. Koniec monopoli w gospodarce
 11. Autentyczny, efektywny dialog społeczny
 12. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.