Najważniejsze

Opinie

Wiadomości

Najnowsze podcasty o górnictwie

Dane dotyczące górnictwa

Termin zakończenia eksploatacji węgla kamiennego według ustaleń zapisanych w Umowie Społecznej.

77500

osób zatrudnionych w górnictwie w grudniu 2021 roku

Dane Agencji Rozwoju Przemysłu

12 550 000

ton węgla kamiennego zaimportowano w 2021 roku

Dane Ministerstwa Aktywów Państwowych

Dane dotyczące górnictwa