Redakcja

Sebastian Pypłacz
Redaktor Naczelny

Natalia Wrocławska
Redaktorka Prowadząca

Współpracownicy

Grzegorz Franki
prowadzący
Śląska Opinia Główne Wydanie
Śląsk niezwykły, Śląsk ciekawy

Karolina Skórka
prowadząca
Śląska Opinia Główne Wydanie
Kobiety pracujące

Jarosław Graziadei-Darmas
prowadzący
Śląska Opinia o biznesie

Patryk Białas
prowadzący
Śląska Opinia o klimacie

Jarosław Makowski
prowadzący
Gość Makowskiego
Nie(pobożne) Kazania

Bartłomiej Gabryś
prowadzący
Ekonomia po prostu

Mateusz Wdowczyk
prowadzący
Śląsk rozmawia o Białorusi

Dział techniczny

Igor Zych
produkcja multimediów