Redakcja

Sebastian Pypłacz
Redaktor Naczelny

Natalia Wrocławska
Redaktorka Prowadząca

Współpracownicy

Grzegorz Franki
prowadzący
Śląska Opinia Główne Wydanie

Karolina Skórka
prowadząca
Śląska Opinia Główne Wydanie
Kobiety pracujące

Jarosław Makowski
prowadzący
Gość Makowskiego
Nie(pobożne) Kazania

Patryk Białas
prowadzący
Śląska Opinia o klimacie

Dział techniczny

Igor Zych
produkcja multimediów