Czy UE zdąży z legislacją dla zrównoważonego systemu żywności?

285 organizacji społeczeństwa obywatelskiego wzywa Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do przyjęcia legislacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego 

Organizacje pozarządowe z Europy, w tym organizacje partnerskie Future Food 4 Climate: inicjator koalicji Green REV Institute, Protest Porszewice, Ekowyborca, Istota, Fundacja Szkatułka, Fundacja Chlorofil, Varia Posnania, Ruch ZaNIEdbani, Polska dla Zwierząt, Fundacja Rething, Jemy z Klimatem, Compassion in World Farming Polska, zwróciły się z mocnym apelem do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen o przedstawienie propozycji legislacji Sustainable Food System Law (SFS), czyli zrównoważonego systemu żywnościowego. 

Dlaczego SFS może być game changerem w naprawie systemu żywności? 

Strategia Od pola do stołu, czyli kluczowa strategia, wdrażająca ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, która ma budować bezpieczeństwo żywnościowe i umożliwiać przechodzenie do diet roślinnych nie posiada dzisiaj mocnych fundamentów prawnych. Narzędzia prawne są dzisiaj, w sytuacji kiedy mierzymy się z kryzysem klimatycznym, spadkiem bioróżnorodności niezwykle istotne. To dzięki legislacji możliwe będą zmiany systemowe w obszarze zamówień publicznych (zielone zamówienia publiczne w obszarze żywności), wyżywienia w placówkach edukacyjnych, oznakowania żywności (czyli prawa osób konsumenckich do rzetelnej, transparentnej informacji na temat żywności) oraz marnowania żywności. SFS to zrealizowanie obietnicy Komisji Europejskiej o dostępie do zdrowej, lokalnej żywności dla wszystkich obywateli i obywatelek Wspólnoty. 

Anna Spurek, COO Green REV Institute: “Sustainable Food System Law to legislacyjny drogowskaz dla samorządów, instytucji publicznych, państw, przemysłu. To fundament naprawy nieefektywnego systemu żywności. Wzbudza wiele ataków ze strony lobby sektora hodowlanego, podobnie jak sama strategia Od pola do stołu. Pytanie czy naprawdę mamy czas na wymówki i obronę business as usual kiedy parafrazując “lasy są wycinane i płoną dla niezdrowej żywności’? Nie mamy czasu nawet na panikę. To czas działania i takiego działania oczekujemy od Komisji Europejskiej.” 

Sama Komisja Europejska w dokumencie ze stycznia 2023 r. wskazała, że “pomimo różnic między krajami i regionami oraz lekkiego trendu spadkowego w UE, gdzie oczekuje się, że spożycie mięsa na osobę spadnie z 69,8 kg w 2018 r. do 67 kg do 2031 r. (KE, 2021), takie wartości są jednak od 2 do 4 razy wyższe niż zalecane spożycie mięsa (dla tych krajów UE, które mają zalecenia ilościowe (KE, 2019). Żywność przyczynia się do około 45% wpływu konsumentów i konsumentek  UE na środowisko; na przykład system żywnościowy przyczynia się do około jednej trzeciej emisji gazów cieplarnianych (GHG) (80). Jeśli chodzi o produkcję pierwotną, w 2017 r. sektor rolniczy UE-28 wytworzył 10% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Dodając emisje związane z produkcją, transportem i przetwarzaniem pasz, sektor zwierząt gospodarskich jest odpowiedzialny za 81-86% całkowitych emisji GHG w rolnictwie. (KE, 2020a). Wybory żywnościowe i wzorce żywieniowe mogą wpływać na efektywność wykorzystania energii i zasobów w naszym obecnym systemie żywnościowym. W nadmiernie obciążonym świecie, w tym w UE, przejście na dietę w większym stopniu opartą na roślinach przyczyniłoby się do bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ znaczna część gruntów rolnych jest wykorzystywana do produkcji paszy, a nie żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi. “ (źródło: Commission Staff Working Document, Drivers of Food Security ).

Dlatego 280 organizacji z całej Unii wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dot. zrównoważonego systemu żywnościowego we wrześniu 2023 r. 

Treść apelu

O Green REV Institute

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności. Green REV Institute łączy kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt i klimatu. Założony w 2014 r. włącza dla zmiany systemowej osoby aktywistyczne, buduje współpracę i partnerstwa dla transformacji systemu żywności.

Credit: Multimedia Center European Parliament

Green REV Institute to organizacja członkowska 50by40, Eurogroup for AnimalsWorld Federation for Animals,European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, TAPP Coalition,​​ PlantEurope network, OFOP, Niech Żyją, jedna z 10 NGO w EU Platform on Animal Welfare, wspiera Plant Based Treaty. 

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy systemu żywności w Polsce Future Food 4 Climate, obecnie zrzeszającą aż 77 organizacji społeczeństwa obywatelskiego,   organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, producentem reportaży Wegańska Warszawa oraz Posłuchaj Wegańskich Biznesów.

Green Rev Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.