Czym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i dlaczego Śląsk może stracić ponad 2,6 mld euro?

O tym czym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, dlaczego Śląsk jest narażony na stratę ponad 2,6 mld euro, a także o sprzeciwie społeczności lokalnej dla Nowej Kopalni w Mysłowicach rozmawiają Karolina Skórka i Patryk Białas – prezes stowarzyszenia BoMiasto, katowicki radny i prowadzący Śląską Opinię o klimacie.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach z podcastami.

Karolina Skórka
Karolina Skórka

Prowadząca główne wydanie Śląskiej Opinii.